Onderwijsgids Oude IJsselstreek

Openbare Basisschool Leemvoortschool

  • Adres:Steuterweg 2
  • Postcode:7054CJ
  • Plaats:Westendorp
  • Gemeente:Oude IJsselstreek
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0315-298168

Onze school is sinds 1989 een Daltonschool. Het Daltononderwijs kent 5 pijlers: Vrijheid, Zelfstandigheid en Samenwerking waren er altijd, de pijlers Reflectie en Efficiëntie zijn er sinds kort toegevoegd. Wij willen als school dat ieder kind zich veilig voelt en vanuit zichzelf optimaal kan ontplooien.

Onze school wil een klimaat scheppen waarin kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief en sociaal gedrag. Kinderen ontwikkelen zich verschillend. Er zijn verschillen in ontwikkeling (sociaal, emotioneel, cognitief, creatief en motorisch), begaafdheid, belangstelling, motivatie en milieu. We vinden het belangrijk dat een kind met al zijn mogelijkheden, eigenaardigheden en beperkingen zich geaccepteerd voelt door medeleerlingen en teamleden. Wij hebben niet alleen oog voor het product, maar ook voor het proces: hoe leert de leerling, hoe is hij bezig met de opdrachten, doe gaat zij/hij om met de mensen en de dingen om haar/hem heen.