Onderwijsgids Roerdalen

Basisschool St. Martinus

  • Adres:Schoolstraat 1
  • Postcode:6063BW
  • Plaats:Vlodrop
  • Gemeente:Roerdalen
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0475 - 407052

Als basis heeft onze school een degelijk fundament en sterke draagmuren en een stevig dak.

Hiermee bieden wij onze kinderen dat ze zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Je moet je veilig voelen om tot ontplooiing te kunnen komen en je durven uiten. Wij willen de kinderen veiligheid bieden door ze te accepteren, in al hun verschillen.

Voorwaarde hierbij is, dat ook de kinderen elkaars verschillen kunnen accepteren en leren samenwerken. Kinderen worden middels coöperatief leren gestimuleerd om samen verantwoordelijk te zijn voor een respectvolle samenwerking.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen durven zeggen wat ze denken en vaardig zijn in het verwoorden van hun emoties en hun gevoelens.

Het fundament, de draagmuren en het dak bieden voor de kinderen de juiste voorwaarden om zich te kunnen ontplooien. 

Onze school is nooit gesloten, een school heeft ramen en deuren die geopend kunnen worden. Voor kinderen biedt het de mogelijkheid om grenzen te kunnen verleggen en hun kennis, vaardigheden en ambities te verbreden. Open ramen bieden voor kinderen de mogelijkheid om naar de buitenwereld te kijken en voor leerkrachten om verfrissende en nieuwe inzichten naar binnen te halen. Open deuren bieden voor ouders en leerkrachten de gelegenheid om elkaar van belangrijke informatie te voorzien. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het kind.