Onderwijsgids Waddinxveen

Christelijke Basisschool TOV

 • Adres:Parklaan 7
 • Postcode:2742MG
 • Plaats:Waddinxveen
 • Gemeente:Waddinxveen
 • Locatie:Klik hier
 • Telefoon:0182 - 619862
 • Website:www.cbstov.nl
 • Directeur:Dhr. Gijsbert Buijs
 • Identiteit:Christelijk
 • BRIN-nr:12PA
 • Onderwijs:Basisonderwijs
 • Schoolgids:Klik hier

Als Protestants Christelijke school is ons onderwijs geïnspireerd door de Bijbel. Wij hechten veel waarde aan respect voor leerkrachten en medeleerlingen. Wij leren de kinderen de mening van anderen te respecteren. Belangrijk hierbij is dat zowel de leerkracht als de leerling en ouder zich aanvaard en veilig voelt binnen onze school.

Wij streven daarom naar een veilig klimaat in alle klassen. Het kind staat centraal in onze school, voor de gezamenlijke zorg van het kind is er een goede wisselwerking tussen ouders, kind en school gewenst.

Om ieder kind zich op zijn eigen manier zo goed mogelijk te kunnen laten ontwikkelen, is een functionele en uitdagende leeromgeving noodzakelijk. Dit doen wij door ons onderwijs zo te organiseren dat ieder kind op zijn eigen niveau en vanuit zijn eigen competenties kan werken.

Vanuit ons leerlingvolgsysteem sluiten wij aan op deze onderwijsbehoefte van het kind. De leerkrachten sluiten door middel van handelingsgericht werken aan op de kennis en
vaardigheden van leerlingen. Wij motiveren ze tot verdere ontwikkeling, zowel op cognitief als op creatief gebied. Effectieve leertijd willen wij bevorderen door middel van het coöperatief leren; een beroep te doen op eigen verantwoordelijkheid, zelfstandig werken en computergebruik.