Onderwijsgids Culemborg

Oranje Nassauschool

  • Adres:Zijderupsvlinderlaan 8
  • Postcode:4105TC
  • Plaats:Culemborg
  • Gemeente:Culemborg
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0345 - 52 37 77

Wij stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de individuele behoefte van onze leerlingen.

Binnen ons leerstofjaarklassensysteem proberen we via differentiatie zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeftes van ieder kind. Adaptief (=aanpassend) onderwijs, waarbij de leerkracht uitgaat van de behoeftes en de mogelijkheden van elk kind heeft een hoge prioriteit. We gaan in ieder geval uit van 3 instructieniveaus. Dit alles leggen we per groep vast in een groepsplan.

We beseffen dat elk kind anders is. Zo werken sommige leerlingen op school tijdens het zelfstandig verwerken graag met een koptelefoon. (Zie ‘Protocol Koptelefoons’ op onze website). Wij respecteren deze verschillen en proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan.