Onderwijsgids Noordoostpolder

CBS Klimop

 • Adres:Ring 11
 • Postcode:8308AL
 • Plaats:Nagele
 • Gemeente:Noordoostpolder
 • Locatie:Klik hier
 • Telefoon:0527 - 652 546

De basisschool is een zeer belangrijke periode in het leven van uw kind. Dat maakt de keuze voor een school misschien niet eenvoudig.
Waarom denken wij dat kiezen voor de Klimop een goede keuze is? Omdat:

 • we kinderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid bijbrengen zonder de context van gezamenlijkheid uit het oog te verliezen;
 • we op onderwijskundig gebied een goede mix bieden van traditioneel en innovatief onderwijs;
 • we binnen onze leerlingenzorg aandacht hebben voor het individuele kind;
 • we onderwijzen vanuit passie en betrokkenheid;
 • we het belangrijk vinden vanuit respect voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing, kinderen te laten kennismaken met het christelijke geloof.