Onderwijsgids Kampen

Marnixschool

  • Adres:Bovensingel 19
  • Postcode:8266BS
  • Plaats:Kampen
  • Gemeente:Kampen
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:038 - 331 86 75

Op de Marnixschool werken wij vanuit ons geloof in God en Zijn Woord, de Bijbel. We zijn een christelijke school en dat geeft ons houvast in hoe wij ons onderwijs invulling geven. Vanuit dat vertrouwen in Hem werken wij als team met de leerlingen aan hun groei en ontwikkeling.

Persoonlijke ontplooiing is erg belangrijk op onze school. De christelijke normen en waarden zijn ons uitgangspunt. In het christelijk onderwijs mogen we bovenal weten dat ieder mens een eigen roeping heeft en proberen hen te helpen die te vinden.

Samen werken wij aan een veilig leer- en leefklimaat en hebben we aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Dat doen we door onder andere te werken met de Kanjertraining. Deze ondersteunt de leerlingen en ons bij het creëren van een veilige omgeving waarin we respect hebben voor elkaar, werken vanuit vertrouwen in elkaar en vanuit een positieve insteek met elkaar omgaan.