Onderwijsgids Mook en Middelaar

Basisschool De Grote Lier

  • Adres:Esdoornlaan 2
  • Postcode:6584BD
  • Plaats:Molenhoek
  • Gemeente:Mook en Middelaar
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:024-3880008

De Grote Lier is een katholieke school, die onder het bestuur van de "Stichting Lijn 83 valt. De stichting beheert 16 basisscholen in de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar Binnen onze school zijn verschillende geloofsovertuigingen en nationaliteiten vertegenwoordigd. Rekening houdend met deze verschillen proberen wij de christelijke normen en waarden over te brengen. Er wordt op school gestreefd naar een klimaat, waar het voor iedereen mogelijk is om op een prettige manier samen te werken.

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op school. Wij proberen kinderen zo te begeleiden dat zij, gegeven hun eigen mogelijkheden, maximale ontplooiingskansen krijgen. Wij besteden veel aandacht aan de zelfstandigheid van de kinderen. Dit houdt ook in, dat de kinderen verantwoordelijk zijn voor het samen werken, spelen en leren binnen de school als leefgemeenschap.