Onderwijsgids Moerdijk

Openbare Basisschool De Springplank

  • Adres:Lijsterstraat 2
  • Postcode:4793GZ
  • Plaats:Fijnaart
  • Gemeente:Moerdijk
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0168-46 32 57

Ons team wil een zo goed mogelijke ontmoetingsplaats vormen voor alle kinderen ongeacht kleur, geloof, culturele of sociale achtergrond. Het is de overtuiging van ons team dat we met elkaar en voor elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor onze kinderen. Onze leerkrachten proberen in de praktijk met de verschillen van iedere leerling om te gaan. De kinderen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te zoeken en strategieën te bedenken. Hierdoor worden ze steeds een stukje zelfstandiger.

Wij streven naar kindgericht maatwerk, met aandacht voor de behoefte aan relatie, competentie en autonomie van de leerlingen. Wij hopen ook dat ieder kind op onze school zich veilig en aanvaard voelt. De school staat voor goed en compleet onderwijs.

Met ons openbaar onderwijs leggen we een veilige basis voor de kinderen. Dit is een voorwaarde voor ontwikkeling. We creëren een aantrekkelijke leeromgeving waar fouten maken mag. Het gehele team straalt vertrouwen uit naar de kinderen. Vanuit dit vertrouwen voeren wij gesprekken met de kinderen over hun ontwikkeling.