Onderwijsgids Terneuzen

ds. D.L. Aangeenbrugschool

  • Adres:Willem Andriessenlaan 4
  • Postcode:4536CA
  • Plaats:Terneuzen
  • Gemeente:Terneuzen
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0115 - 612 977

Onze school beschouwt het als haar missie om de ons toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te onderwijzen, te leiden, te vormen en hulp te verlenen en legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Zij hoopt hiermee te mogen bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij vervullen naar de eis van Gods Woord.