Onderwijsgids Landgraaf

Basisschool An d r Put

  • Adres:Pastoor Scheepersstraat 9
  • Postcode:6374HR
  • Plaats:Landgraaf
  • Gemeente:Landgraaf
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:045 - 531 58 14

An d'r Put is een school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen.
Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en we doen er alles aan om deze verschijnselen te voorkomen.
Als het toch gebeurt, grijpen we direct in! Zie ook het pestprotocol!
We vertellen de kinderen steeds weer dat er, net zoals thuis, regels gelden op school en we leren hen die te hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag, maar natuurlijk wordt er bij ongewenst gedrag wel eens een kind tot de orde geroepen.
We hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Met behulp van diverse werkvormen leren ze hoe ze zich kunnen uiten en zijn ze in staat om zich in te leven in de ander. Respect en begrip hebben voor elkaar vinden we in deze wereld erg belangrijk!