Onderwijsgids Middelburg

Klimopschool

  • Adres:Grevelingenstraat 10
  • Postcode:4335XG
  • Plaats:Middelburg
  • Gemeente:Middelburg
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0118 - 612 668

De Klimopschool maakt deel uit van een groep van 4 scholen voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Zeeland, waarvan drie ZML-scholen en één Mytyl/tyltylschool.
Deze scholen vallen onder één bestuur: stichting de Korre.

Deze stichting stelt zich ten doel het organiseren van vraaggestuurd, thuisnabij passend onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten voor leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke- en meervoudige (lichamelijk en verstandelijk) handicap.
Dit doel tracht de Stichting te bereiken via de samenwerkingsscholen, die uitgaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen.