Onderwijsgids De Fryske Marren

Christelijke Basisschool de Bolster

  • Adres:Wikelerdyk 14
  • Postcode:8561BE
  • Plaats:Balk
  • Gemeente:De Fryske Marren
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0514 - 602 052

De Christelijke Basisschool 'De Bolster' ontleent haar naam aan de negen kastanjebomen bij de school. Bij de onthulling van de naam (1991) is op het plein van de kleuterafdeling een kastanjeboom geplant. Zoals de bolster een unieke vrucht beschermt, zo proberen wij binnen onze school de kinderen te beschermen en een veilige plaats te bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien tot een eigen persoonlijkheid. Daarbij vinden wij het belangrijk samen verantwoordelijkheid te dragen voor Gods schepping.

De onderwijzer helpt het kind te ontwikkelen door zich te verbinden en af te stemmen op het kind, door doelen op te stellen en te kijken welke ondersteuning er nodig is om dat te bereiken. De intern begeleider draagt bij aan verbinding tussen het onderwijs, de onderwijzer, ouder en kind en draagt zorg voor optimale ondersteuning en ontwikkeling. Coördineren, coachen en observeren spelen een belangrijke rol. De schoolleider draagt de eindverantwoordelijkheid, geeft leiding, stuurt aan, omvat en omarmt het geheel, draagt zorg voor optimale omstandigheden en ondersteuning ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen, de leerkrachten, het onderwijs.