Onderwijsgids Dantumadiel

CBS De Boustien

  • Adres:Sportloane 2 a
  • Postcode:9271AG
  • Plaats:De Westereen
  • Gemeente:Dantumadiel
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0511-447376

Wij streven ernaar dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag leren, zich competent voelen en geloven in eigen kwaliteiten. Daarnaast beogen we dat onze leerlingen de scholen verlaten met goede resultaten en naar een vorm van vervolgonderwijs gaan dat past bij hun mogelijkheden. PCBO Dantumadiel wil staan voor 'kwaliteit & saamhorigheid in eigenheid & verbondenheid'. Binnen het christelijk onderwijs dat wij aanbieden zijn alle kinderen welkom. Vanuit onze levensvisie gaan wij open om met andere godsdiensten en culturen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van alle gezindten en achtergronden met elkaar leren leven. Onze samenleving is divers en zal dit ook blijven.Hoe eerder kinderen met deze diversiteit leren omgaan, hoe eerder ze het denken, voelen en leven van anderen leren kennen, hoe beter het is. Wij vinden het belangrijk dat kinderen binnen de vertrouwde sfeer van de eigen school kennismaken met andere visies.