Onderwijsgids Middelburg

ISK Walcheren

 • Adres:Griffioenstraat 38
 • Postcode:4334BK
 • Plaats:Middelburg
 • Gemeente:Middelburg
 • Telefoon:0118 - 650 540
 • E-mailadres:sddn@iskw.nl
 • Directeur:Mevr. I. Duden (Teamleider)
 • Identiteit:-
 • BRIN-nr:
 • Onderwijs:Voortgezet Onderwijs
 • Schoolgids:Klik hier

De ISK Walcheren (Internationale Schakelklas) is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar en heeft een regionale functie voor de provincie Zeeland boven de Westerschelde.
Op de ISK worden leerlingen opgevangen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om direct in het regulier VO/MBO in te kunnen stromen. De voornaamste taak van de ISK is het doorschakelen van anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs, op het niveau dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden.