Onderwijsgids Bergen (NH.)

Bosschool

  • Adres:Rondelaan 30
  • Postcode:1861ED
  • Plaats:Bergen
  • Gemeente:Bergen (NH.)
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:072 – 581 31 95

Op de Bosschool streven we naar een vriendelijk en veilig klimaat voor alle kinderen, zodat een ieder zich optimaal kan ontwikkelen. We leren kinderen met elkaar omgaan met alle "gebruiksaanwijzingen" die daar bij horen. We leren ze met elkaar spelen, praten en werken. In dit leerproces zijn de jaarlijks terugkerende schoolreisjes en projectweken hoogtepunten. De Bosschool is een gemeenschap, waar dagelijks kinderen samenkomen. Wij willen een plek creëren waar een kind graag naartoe wil, waar het zichzelf kan zijn, waar sprake is van waardering, samen spelen en werken. Een plaats waar kinderen zich kunnen uiten en fouten mogen maken.

Er worden ook eisen aan een kind gesteld. om goed onderwijs te kunnen geven zijn er regels nodig: rekening houden met elkaar, respect hebben voor een ander, openstaan voor ieders eigenheid, waardering voor elkaars talenten, zorg voor elkaar en verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag. Dit zijn voorwaarden voor een prettige sfeer op school. dit schoolklimaat is noodzakelijk om te kunnen 'leren'.