Onderwijsgids Noordoostpolder

OBS De Carrousel

  • Adres:Lijsterbesstraat 34
  • Postcode:8302CN
  • Plaats:Emmeloord
  • Gemeente:Noordoostpolder
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0527 - 612 261

OBS de Carrousel is een openbare school waar het draait om ontmoeting. Elkaar zien, elkaar willen begrijpen en met elkaar bouwen. Bouwen aan een open, kleurrijke en dynamische leeromgeving, waar we verbinding leggen met de wereld om ons heen. Wij dagen kinderen uit de beste versie van zichzelf te zijn. Wij nodigen ouders uit onze school kleur te geven. En wij vragen van onszelf dat we dagelijks werken aan krachtig onderwijs. Pas als kinderen schitteren, zijn wij tevreden.

De deur staat open. Kom gerust binnen. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond. Wij gaan uit van diversiteit en wederzijds respect. In dialoog vinden wij elkaar. In dialoog leren we van elkaar. En in dialoog geven we uiting aan onze waarden en normen binnen onze samenleving. We werken in combinatiegroepen. De lesstof stemmen we af op de mogelijkheden van het kind. En verbinden de twee jaargroepen met elkaar, groepsdoorbrekend en op maat. Onze school is onderdeel van het KindCentrum. Samen dragen we de pedagogische visie van de ‘Vreedzame school’ uit, waarin burgerschapsvorming een essentiële plek heeft. Kinderen hebben een stem en gebruiken die voor hun eigen-, groeps- en schoolontwikkeling. We leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor de gemeenschap. Hier op school, maar ook in hun eigen omgeving. Ouders praten mee. Tijdens ouderkindgesprekken en tussendoor. Ouders doen mee. Met activiteiten in en om de school. En ouders leren. Leren de school hoe ze naar hun kind kunnen kijken en leren zelf de onderwijstaal te begrijpen. Het team ontmoet elkaar in onderwijsopvatting, in uitvoering en natuurlijk bij de koffie.