Onderwijsgids Veldhoven

Openbare Basisschool Dick Bruna

  • Adres:Smelen 38 C
  • Postcode:5508SM
  • Plaats:Veldhoven
  • Gemeente:Veldhoven
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:040 - 25 44 129

Onze school is de enige school voor openbaar onderwijs in Veldhoven. Naast wijkschool voor de wijken de Kelen en Heikant, bieden wij ook aan de kinderen uit andere wijken de gelegenheid om openbaar onderwijs te volgen. Openbaar betekent dat het onderwijs niet gebonden is aan een specifieke geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Centraal staat dat leerkrachten, leerlingen en ouders respectvol en tolerant met elkaar omgaan. Een openbare school is toegankelijk voor alle leerlingen. Er zijn geen uitsluitingen om geloofs- en levensbeschouwelijke redenen. Er is geen onderscheid naar ras of sekse.

Wij werken met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Combinaties van verschillende jaarklassen in één groep (combinatieklassen) komen soms, om organisatorische redenen, voor. De kleutergroepen (groepen 1 en 2) zijn gemengde groepen. Wij vinden dat kinderen op die leeftijd (in navolging van gezin en peuterspeelzaal) zich beter kunnen ontwikkelen wanneer ze dagelijks omgaan met kinderen van verschillende leeftijden en spelenderwijs van elkaar kunnen leren. Het aantal leerlingen bepaalt het aantal leerkrachten dat aan een school verbonden is. We proberen de leerlingen zodanig te groeperen dat het personeel maximaal ingezet kan worden om een goede begeleiding na te streven.