Onderwijsgids Gooise Meren

Vondelschool

  • Adres:Oud-Bussummerweg 22
  • Postcode:1401SP
  • Plaats:Bussum
  • Gemeente:Gooise Meren
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:035 – 691 26 98

Op de Vondelschool doen we er alles aan om alle kinderen zich welkom, gezien, gehoord en veilig te voelen. We zetten ons als team in om alle kinderen hun mogelijkheden te laten ontdekken en die optimaal te laten ontwikkelen en benutten om 21e eeuwse (wereld) burgers te zijn. Betrokken en professionele leerkrachten begeleiden hen daarbij met onderwijsactiviteiten die ruimte bieden aan de persoonlijke sociaal-emotionele ontwikkeling, spel, onderzoek en cognitieve vaardigheden.

Wij hebben zicht op ontwikkeling(sfasen) van alle kinderen, doorlopende leerlijnen en leeropbrengsten. Wij stimuleren kinderen om vervolgstappen te zetten die passen bij het kind zelf. Ook voor die kinderen die iets anders of extra’s nodig hebben. We doen dat onder andere met heldere afspraken over hoe we met elkaar omgaan en communiceren, hoe we het schoolklimaat sociaal veilig maken en houden, met een pilot thematisch onderwijs voor Wereldoriëntatie, met (methodisch en gedifferentieerd) onderwijs voor rekenen en taal, Engels, verkeer, ict-onderwijs, beeldende vorming, muzikale vorming, bewegingsonderwijs en met begeleiding van groeps- en vakleerkrachten en interne specialisten.