Onderwijsgids Dronten

P.C. Basisschool Aan Boord

  • Adres:Lijzijde 23
  • Postcode:8251CW
  • Plaats:Dronten
  • Gemeente:Dronten
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0321-381710

De school staat voor talentvol onderwijs waarbij wordt geleerd met hoofd, hart en handen. Eigenaarschap van leerlingen staat centraal. Vanaf groep 1 denken de leerlingen actief mee over de inhoud van de lessen. Wat wil je leren en hoe ziet dat eruit ? Wat kun je al zelf en waar heb je hulp bij nodig ? Onze leerlingen ontwikkelen zich in een rijke speel –en leer omgeving waarbij ze eigen keuzes mogen maken en begeleid mogen ontdekken. Sinds dit schooljaar werken vanuit reken leerlijnen. Bij taal en spelling nemen we voortoetsen af om samen met de leerling te kijken naar de vragen: Waar wil je naar toe ? Waar sta je nu ? En wat heb je daarvoor nodig ? Deze stappen worden ook gecommuniceerd met ouders zodat zij ter ondersteuning kunnen zijn in het leerproces. De dialoog aangaan is één van onze uitgangspunten. Zaken bespreekbaar maken past bij ons en bij onze christelijke identiteit.

Als school staan we voor christelijk onderwijs. Dat betekent dat iedereen die in de school werkt zich in het dagelijks denken en doen laat leiden door het Evangelie. We willen de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel en de verhalen vertalen naar de tijd waarin we leven. We laten ons christen-zijn zien in onze omgang met elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen respect en waardering kunnen aanvoelen en onder woorden kunnen brengen. Daarbij hoort ook respect voor andermans eigendommen, goed omgaan met het milieu en zorg dragen voor mensen dichtbij en veraf.