Onderwijsgids Terneuzen

Voortgezet Speciaal Onderwijs de Argo

  • Adres:Evertsenlaan 84
  • Postcode:4535AD
  • Plaats:Terneuzen
  • Gemeente:Terneuzen
  • Telefoon:0115 - 724 990

De Argo maakt onderdeel uit van stichting Respont. De stichting verzorgt onderwijs aan leerlingen die voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangewezen op overwegend orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland. Onze scholen verzorgen onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 6 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd. Onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Binnen dit schooltype heeft iedere school zijn eigen identiteit en specialisme.