Onderwijsgids Haarlem

Sint Bavoschool Locatie Eemstraat

  • Adres:Eemstraat 15
  • Postcode:2025RD
  • Plaats:Haarlem
  • Gemeente:Haarlem
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:023 – 53 78 108

De Sint Bavoschool is een open katholieke basisschool. We trachten kinderen op te voeden tot mensen met aandacht en interesse voor anderen. We proberen dagelijks een positieve levensinstelling over te dragen, zonder vooroordelen en met respect voor ieder individu. Wij vinden het belangrijk om positief gedrag bij kinderen te belonen en te stimuleren en duidelijk te maken hoe dit gedrag eruit ziet. Daarnaast vinden wij het ook van belang dat het voor iedereen die bij onze school betrokken is duidelijk is waar onze grenzen liggen.

Elk jaar wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de grote katholieke feesten zoals Kerstmis en Pasen. Uit respect voor kinderen die uit een andere cultuur komen, krijgen ook deze culturen aandacht binnen onze school. Daarbij is er ook ruimte voor de feesten die zij vieren. Zowel in het geven van verlof voor het vieren van religieuze feesten, als door aandacht hiervoor in de klas.