Onderwijsgids Vlissingen

Ichtusschool

  • Adres:Waaigat 1
  • Postcode:4381JC
  • Plaats:Vlissingen
  • Gemeente:Vlissingen
  • Telefoon:0118 - 41 29 91

Om optimale ontwikkelingskansen voor onze leerlingen te realiseren is nauwe afstemming met ouders een belangrijke voorwaarde. Een stimulerende en ondersteunende thuissituatie verhoogt ontwikkeling en leren. Vanuit het belang voor optimale en brede ontwikkeling kiezen wij voor nauwe samenwerking met externe instanties. In het team is sprake van een professionele cultuur, waarin de ontwikkeling en scholing van het team en individuele leerkrachten belangrijk blijft. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Samen zijn we in staat om onze visie op goed onderwijs te realiseren.