Onderwijsgids Súdwest-Fryslân

VSO Sneek

  • Adres:Hemdijk 14
  • Postcode:8601JV
  • Plaats:Sneek
  • Gemeente:Súdwest-Fryslân
  • Telefoon:0515 - 745 610

VSO Sneek is een school voor jongeren van 12 t/m 18 jaar met het niveau praktijkonderwijs t/m vmbo (alle niveaus). Ze komen bij ons met een specifieke hulpvraag op het gebied van gedrag waaraan het reguliere onderwijs niet kan voldoen. We werken hiervoor nauw samen met diverse partners, waaronder Accare, jeugdhulp en VNN. VSO Sneek is een dependance van de Monoliet in Leeuwarden. We zijn gevestigd in de praktijkschool van de Diken en zijn een zelfstandige locatie van RENN4. We hebben vier groepen, een team van docenten, een stagecoördinator, een praktijkdocent koken, een intern begeleider, een gedragsdeskundige en een teamleider.