Onderwijsgids De Fryske Marren

Protestants Christelijke Basisschool De Spoarsiker

  • Adres:De Veenscheiding 14
  • Postcode:8539SH
  • Plaats:Echtenenburg
  • Gemeente:De Fryske Marren
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0514 - 54 18 00

De Spoarsiker is een Protestants Christelijke basisschool. Wij staan voor Christelijk geïnspireerd onderwijs waarbij de normen en waarden die de Bijbel ons aanreikt een belangrijke bron zijn voor ons handelen. Vanuit de christelijke traditie geven we vorm en inhoud aan een levensbeschouwelijke identiteit, waar ruimte en aandacht is voor verschillende opvattingen. We vinden het belangrijk dat kinderen nadenken over zichzelf, over anderen en over de verhouding tot die ander; want geloven heeft alles te maken met het leven van elke dag. Voor ons onderwijs betekent dat we de kinderen onderwijzen, vertellen en begeleiden vanuit Christelijk geïnspireerd onderwijs. De naam van onze school “De Spoarsiker” en het bijbehorende logo willen duidelijk maken dat een ieder zijn/haar spoor in het leven zoekt en ook sporen achterlaat. Het logo laat voetafdrukken zien in verschillende grootte en kleuren die de verscheidenheid van mensen symboliseren. De afdrukken (sporen) gaan in de zelfde richting, schuin omhoog: hoopvol de toekomst tegemoet.