Onderwijsgids Roermond

Basisschool Vincent van Gogh

  • Adres:Donderbergweg 43
  • Postcode:6044SX
  • Plaats:Roermond
  • Gemeente:Roermond
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0475 - 322 232

Het team van de Vincent van Goghschool wil in een open, communicatieve sfeer waarin wederzijds respect en vertrouwen de belangrijkste bestanddelen zijn, kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Dit onderwijs is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het kind, het sluit aan op zijn/haar talenten, en op het optimaliseren van maatschappelijke kansen in een uitdagende, open en kindvriendelijke maar wel duidelijke gestructureerde leeromgeving. Onze school werd gesticht in 1967 en is sinds 1968 gevestigd aan de Donderbergweg 43 te Roermond.

We denken voortdurend na over de vraag: “Wat hebben onze kinderen en hun ouders nodig om te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij en om te kunnen groeien tot gelukkige burgers?” Het ontwikkelen van onze brede school naar een Integraal Kindcentrum is voor ons dan ook een logische vervolgstap wat betreft het beantwoorden van de hierboven genoemde vraag en richtinggevend wat betreft onze onderwijsinnovaties voor de komende jaren.