Onderwijsgids Schouwen-Duiveland

School Met De Bijbel

  • Adres:Schoolstraat 34
  • Postcode:4306CH
  • Plaats:Nieuwerkerk
  • Gemeente:Schouwen-Duiveland
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0111 - 641452

De School met de Bijbel is een christelijk-reformatorische school. In 1906 is deze school gesticht door de ouders van de plaatselijke kerken. En hoewel alle kinderen van Nieuwerkerk en wijde omgeving welkom zijn op onze school, staan we voor een heldere gereformeerde identiteit, vastgelegd in de grondslag van onze school. Deze grondslag bestaat uit de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid. Dat zijn de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.