Onderwijsgids De Fryske Marren

Christelijke Basisschool Eben Haëzer

  • Adres:De Grieën 5
  • Postcode:8536VH
  • Plaats:Oosterzee
  • Gemeente:De Fryske Marren
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0514 54 19 50

De Eben Haëzer is een school waar we vanuit onze christelijke visie een veilige leeromgeving bieden waar de leerkrachten de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. De Eben Haëzer staat voor onderwijs dat een goede basis biedt voor de toekomst. In de maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We proberen in onze school vernieuwend bezig te zijn, waarbij we de goede zaken behouden. Een plek met rust en stabiliteit. Een goed pedagogisch klimaat is daarnaast een voorwaarde voor succesvol leren. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Het unieke kind is het uitgangspunt voor de leerkrachten. Op school wordt een combinatie gemaakt van zelfstandig en samenwerkend leren zodat kinderen optimaal voorbereidt worden op de huidige maatschappij. Een rijke leeromgeving daagt kinderen uit om actief deel te nemen aan het onderwijsleerproces en biedt mogelijkheden voor levend leren.