Onderwijsgids Dronten

KBS De Toekomst

  • Adres:Werfstraat 12
  • Postcode:8251GP
  • Plaats:Dronten
  • Gemeente:Dronten
  • Telefoon:0321 - 312 483

De Toekomst is een Katholieke basisschool. Dat betekent dat onderwijs en opvoeding op onze school zijn gebaseerd op het Evangelie, waarin we kunnen lezen hoe Jezus met de medemens omging: meelevend, invoelend, belangstellend en positief stimulerend. Vanuit het Evangelie leren we aandacht te hebben voor onze naasten en solidair te zijn met de kansarmen. Jezus sloot niemand uit, voor iedereen was plaats. De katholieke levensovertuiging is voelbaar en herkenbaar in de gemeenschapsvorming, het leren, het dienen en het vieren. Geloven is meer dan woorden; geloven is doen. Kinderen uit verschillende etnisch-culturele groepen leren op school met elkaar omgaan. Wij vinden het juist van belang dat de culturele achtergrond van leerlingen niet wordt verloochend. We zien onszelf als een Nederlandse school met Nederlandse normen en waarden. Maar er is ook veel aandacht voor diverse levensovertuigingen, zonder één daarvan tot uitgangspunt van de visie te maken. De pluriformiteit (en waarde) van geloofsbeleving en cultuur wordt erkend en benoemd. We willen andere godsdiensten en levensbeschouwingen benaderen vanuit onze eigen identiteit. We leren de kinderen dat ook in een andere godsdienst of levensbeschouwing elementen zitten die overeenkomen met de eigen levensbeschouwing of godsdienst. Levensbeschouwing en religie worden als bindmiddel gezien.