Onderwijsgids Achtkarspelen

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
OBS De Mienskip (Hoofdvestiging) Groenkamp 3 9285SZ Buitenpost
Het Barnewiel Lourens Bogtmanstraat 7 1724SV Oudkarspel
OBS It Holdersnest (Hoofdvestiging) Homear 1 9281LN Harkema
Noventa Ried 11 9285KK Buitenpost
Voortgezet Onderwijs Surhuisterveen Langelaan 18 9231EN Surhuisterveen
Aeres VMBO Buitenpost (Nevenvestiging) Prof.Wassenberghstraat 3 9285PS BUITENPOST
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College (Nevenvestiging) Kerkstraat 51 9285TA BUITENPOST
Basisschool De Fontein - school met de Bijbel (Nevenvestiging) Molenstraat 17 A 9285PA BUITENPOST
It Twaspan (Nevenvestiging) Skoalstrjitte 4 9287LV TWIJZELERHEIDE
It Skriuwboerd (Nevenvestiging) B Jacobus Schurerwg 14 9231CE SURHUISTERVEEN

Onderwijsinformatiegids Gemeente Achtkarspelen - Interessant

Achtkarspelen: een gemeente die bestaat uit elf dorpen in het oosten van Friesland. Waar de naam vandaan komt? Die ontstond lang geleden uit het feit dat het gebied uit acht kerkgemeenten bestond. Tegenwoordig is gemeente Achtkarspelen een centrale plek, grenzend aan de provincie Groningen met zo’n 28.000 inwoners. Ieder dorp in de gemeente heeft minstens één basisschool. Het onderwijs in Achtkarspelen is goed, alle basisscholen scoren op klanttevredenheid boven het landelijk gemiddelde.

Tevreden school

Allereerst de basisschool die er met een 8,5 het meest bovenuit sprong: OBS Maskelyn in Augustinusga. Deze school haalt het beste uit ieder kind. Ze richt zich op de drie basisbehoeftes van een kind. Leerlingen leren het leggen van relaties, geloven in zichzelf en het ontwikkelen van autonomie. Dat betekent dat de school naast aandacht voor cognitieve vakken, ook aandacht voor individuele leerlijnen zijn. Het ene kind heeft meer hulp nodig bij iets, dan het andere kind. Ouders hebben hierbij ook een belangrijke rol. OBS Maskelyn betrekt de ouders dus ook erg bij het onderwijs van hun kind. Hiervoor organiseert de school ouderavonden, thema-avonden en kunnen ouders helpen bij activiteiten. Dit leidde dus tot een hoge klanttevredenheid bij deze school in Augustinusga.

Een goede mix

Een andere goed scorende school in gemeente Achtkarspelen, was De Wâldiik in Boelenslaan. Deze school heeft een bijzondere achtergrond. De Wâldiik is in augustus 2013 opgericht, uit een fusie tussen twee scholen in Boelenslaan. Twee totaal verschillende scholen, wat ertoe leidt dat het een mix is tussen Christelijk en openbaar onderwijs. De Wâldiik ziet diversiteit als een verrijking. De naam van de school komt daar dan ook vandaan. Boelenslaan ligt namelijk in het gebied de Wâlden, een gebied met veel eikenbomen. De stam staat voor een stevige basis, de blaadjes voor de verscheidenheid aan kinderen. Niet zomaar een school dus, maar een school met een betekenis.

Interessante namen

De scholen in gemeente Achtkarspelen hebben namen waar over nagedacht is. De Bernebrêge in Surhuisterveen dankt bijvoorbeeld haar naam aan een Fries prentenboek waarin kinderen een brug bouwen om aan de overkant te komen. Dat is dan ook precies wat deze school doet: kinderen op weg helpen de ‘grote wereld’ in. Ook CBS De Merlettes in Kootstertille koos haar naam niet voor niets. Merlettes, zwanen zonder snavel, zijn opgenomen in het wapen van Kootstertille. Zo verbinden de zwanen CBS De Merlettes met het dorp.

Talenknobbel

Op OBS ’t Holdersnêst in Harkema is de toekomst belangrijk bij het onderwijs. Wat daarbij hoort is een goede talenkennis. Kinderen krijgen al vanaf de eerste groep spelenderwijs les in Engels. Als kinderen vroeg beginnen met de taal, krijgen ze een betere taalvaardigheid dan kinderen die later beginnen. Ook Fries en Nederlands staan op het programma op deze school. Zo krijgen de leerlingen een talige opvoeding, wat nuttig is voor hun latere loopbaan.