Onderwijsgids Assen

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Dr. Nassau College Locatie Penta (Nevenvestiging) A.H.G. Fokkerstraat 1 9403AM Assen
Kindcentrum de Regenboog (Hoofdvestiging) Tuinstraat 5 B 9404KK Assen
Gereformeerd Basisschool De Cirkel (Hoofdvestiging) Prins Bernhardstraat 11 9402AR Assen
Kindcentrum Het Octaaf Witterhoofdweg 1 C 9405HX Assen
IKC De Marskramer (Hoofdvestiging) Kleuvenstee 1 9403LT Assen
De Woudloper (Nevenvestiging) Amelte 15 9404EL ASSEN
De Woudloper (Hoofdvestiging) Amelte 15 9404EL ASSEN
De Ontmoeting (Hoofdvestiging) Oostersingel 23 9401JZ ASSEN
De Ontmoeting (Nevenvestiging) Oostersingel 23 9401JZ ASSEN
Regionaal Opleidingen Centrum Groningen (Nevenvestiging) Paul Krugerstraat 1 9401AG ASSEN

Gemeente Assen

In een land waar de Randstand zowel economisch als politiek de boventoon voert, is concurrentie voor de gemeente Assen van levensbelang. Hierbij mag goed onderwijs logischerwijs niet ontbreken.  Vandaar dat de scholen er in groten getale aanwezig zijn: vijfentwintig basisscholen, vier middelbare scholen en drie mbo-scholen. Er is sprake van een grote diversiteit in scholenaanbod, zodat er voor eenieder iets te kiezen valt.

Opvoeding en zelfontplooiing

Naast de onderwijskundige taak kennen scholen ook een opvoedkundige taak. Deze taak wordt door de scholen dan ook erg serieus genomen. De christelijke basisscholen in Assen zijn: het Kompas, de Regenboog, het Krijt, het Octaaf, de Kloostertuin, de Boei, de Scharmhof, de Borg en de Lichtbaak. Deze scholen maken deel uit van dezelfde organisatie: CoG Drenthe. Zij vinden onderwijs aan de hand van de bijbel erg belangrijk. Zo kan het kind zich in een veilige omgeving ontplooien en zich voorbereiden op de maatschappij. Het creëren van een veilige leeromgeving voor het kind staat ook centraal binnen de vele openbare basisscholen die zich situeren in Assen. Deze openbare basisscholen hebben zich, net als de christelijke basisscholen, verenigd in één onderwijsorganisatie: Plateau Assen. Leden van deze organisatie zijn de scholen: Baggelhuizen, Driemaster, Emmaschool, de Heksenketel, Kloosterveen, de W.A. van Lieflandschool, de Marskramer, de Meander, het Sterrenschip, Theo Thijssen, Valkenhorst, de Veldkei en de Vuurvogel. Kernwaarden binnen deze organisatie zijn veiligheid, ontwikkeling en respect. Zo kan een kind zich voorbereiden op deelname aan de maatschappij.

Specialisatie

Na een goede zelfontplooiing op de basisschool, is het aan de middelbare scholen om deze door te zetten. In een gemeente waar kennis een belangrijk goed is, kan specialisatie niet ontbreken. Deze specialisatie kan op ieder niveau van voortgezet onderwijs gevonden worden: van praktijkonderwijs tot aan het gymnasium. Zo is de school Praktijkonderwijs Assen gericht op het ontwikkelen van capaciteiten die leerlingen nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken, terwijl het dr. Nassau College naast de gangbare vormen van onderwijs ook het Technasium te bieden heeft. Het dr. Nassau College heeft twee verschillende locaties: Penta (vmbo) en Quintus (havo en vwo). Hierdoor krijgen de leerlingen van de grootschalige scholengemeenschap (2400 leerlingen) toch voldoende aandacht om zichzelf te ontplooien. Naast een openbare middelbare school, bevindt zich in Assen ook een christelijke middelbare school, genaamd CS Vincent van Gogh. Deze heeft twee verschillende locaties: Salland (vmbo) en Lariks (havo en vwo). Wat deze school bijzonder maakt is de handhaving van de christelijke identiteit. Zo luidt de missie van de school: “Leren leren, leren leven!”

Naast kennis over het menselijk leven is kennis over de natuur in een maatschappij, waar duurzaamheid een steeds grotere rol speelt, van belang. Hier speelt de scholengemeenschap Terra VO in Assen op in: je bent veel buiten om van alles te leren over onze  natuur. Wat speciaal is aan de school is Het Groene Lyceum. De bedoeling van deze vorm van onderwijs is om goedlerende leerlingen die van praktijk houden, in vijf á zes jaar zowel het vmbo- als mbo-diploma te laten behalen. Tevens zijn de traditionele mbo-scholen ook te vinden in Assen: het Noorderpoort College (gezondheidszorg), het Alfa-college (sport en bewegen) en het Drenthe College.