Onderwijsgids Breda

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Tessenderlandt Van Riebeecklaan 2 4818EB Breda
Christoffel (Nevenvestiging) Nieuwe Inslag 46 4817GX Breda
KBS St. Joseph (Hoofdvestiging) St. Josephstraat 5 -7 4811CL Breda
KBS De Liniedoorn (Hoofdvestiging) Baliendijk 78 4816GG Breda
KBS Petrus en Paulus (Hoofdvestiging) Roland Holststraat 16 4819HR Breda
Openbare Basisschool De Springplank (Hoofdvestiging) Kriekenstraat 43 4847HE Teteringen
Protestants Christelijke Basisschool Dr de Visser (Hoofdvestiging) Burg Serrarislaan 32 4835LH Breda
Prinsentuin van Cooth Tuinzigtlaan 10 4812XN Breda
Christelijke Basisschool De Fontein (Hoofdvestiging) Thomas Vincidorstraat 1 4827GA Breda
Bouwschool Breda Biesdonkweg 31 4826KS Breda

Gemeente Breda

De gemeente Breda bruist van ‘koninklijk’ onderwijs. De gemeente staat ook wel bekend als Haagje van het Zuiden en heeft een koninklijke achtergrond. Het imago van hoge stand wilt de gemeente graag vasthouden en uitbreiden door middel van stimulatie en instandhouding van onderwijs op hoog niveau. Tevens staat de gemeente bekend als een plek waar katholicisme veel voorkomt, waardoor er zowel sprake is van onderscheid als verbintenis. Belangrijk voor de Bredanaars is het imago van hun stad in stand houden en, waar mogelijk, verbeteren.

Onderscheid en verbintenis

In de gemeente Breda bevinden zich, net als in vele andere gemeenten, verschillende onderwijsorganisaties met verschillende visies. Deze visie hangt af van de levensbeschouwing van de verschillende basisscholen. De reputatie (rooms-katholicisme) van de gemeente komt goed naar voren wanneer je naar de verschillende basisscholen kijkt: meer dan de helft van de basisscholen is rooms-katholiek. Zij hebben zich verenigd in de onderwijsorganisatie INOS (Stichting Katholiek Onderwijs Breda). Belangrijk voor deze organisatie en haar scholen is geloof en verbinding; zo kunnen kinderen in vertrouwen zichzelf ontwikkelen en authentiek blijven. Een andere onderwijsorganisatie waar ontwikkeling centraal staat is SNB (Stichting Nutsscholen Breda). Hier vindt ontwikkeling niet plaats door middel van geloof en verbinding, maar door  middel van de zogenaamde ‘Nutsvisie’. Onderwijs is hierbij niet afhankelijk van een levensovertuiging, zodat leerlingen een eigen beeld van de werkelijkheid kunnen vormen.

Opnieuw verbintenis

Niet alleen de basisscholen verbinden zich met elkaar, ook de middelbare scholen in Breda doen dit. Zij vormen gezamenlijk de onderwijsorganisatie VO Breda (Voortgezet Onderwijs Breda), waar alle middelbare scholen binnen de gemeente Breda aan meedoen. Deze organisatie is vooral gericht op het soepel laten verlopen van de overstap van groep 8 naar de brugklas. Zo geeft de organisatie voorlichtingen, bedoeld voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders, waar de scholen worden uitgelicht.

Een verbintenis van andere orde is de SKVOB (Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda), waarbij, zoals de naam al stelt, het onderwijs is gebaseerd op het katholicisme. Vanuit een open, katholieke houding willen de verschillende leden van deze organisatie kernwaarden als respect en betrokkenheid overbrengen naar hun leerlingen. Zo kunnen de leerlingen zich voorbereiden op beroepsopleidingen en zich uiteindelijk ontwikkelen tot een echte Bredanaar.

‘Koninklijk’ onderwijs

Na de basisschool en middelbare school kunnen leerlingen dan eindelijk beginnen met het leren van een bepaald vak of beroep. Hier worden de leerlingen opgeleid tot professionals in hun vak, zodat ze de economie in Breda kunnen stimuleren en de ‘koninklijke’ omgeving kunnen handhaven. Scholen voor hoger onderwijs in Breda zijn: Avans Hogeschool, Koninklijke Militaire Academie (KMA) en het NHTV (Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer). Vooral de KMA benadrukt het karakter van Breda. In het Kasteel van Breda worden vele officieren opgeleid; dit verloopt zowel traditioneel als modern. Ook bevinden zich verschillende mbo-scholen zich in Breda, genaamd ROC West-Brabant en Esthetica. Onder deze eerste organisatie vallen verscheidene scholen, zoals het Prinsentuin College. Deze school is typerend voor het ‘koninklijke’ Breda en vindt onderwijs met een ‘groen hart’ belangrijk. Zo kent Breda vele vormen van modern onderwijs, om uiteindelijk een steeds belangrijke rol te spelen in Nederland en de wereld.