Onderwijsgids Capelle aan den IJssel

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
PCB de Horizon (Hoofdvestiging) Roerdomplaan 88 2903TJ Capelle aan den IJssel
Obs De Catamaran (Hoofdvestiging) Maria Danneels Erf 22 2907BD Capelle aan den IJssel
OBS Klim-Op l Locatie Roerdomplaan (Hoofdvestiging) Roerdomplaan 86 2903TJ Capelle aan den IJssel
OBS Klim-Op l Locatie Bongerd (Nevenvestiging) Bongerd 8 2906VK Capelle aan den Ijssel
OBS Klim Op (Nevenvestiging) Bongerd 8 2906VK Capelle aan den Ijssel
OBS Klim Op (Hoofdvestiging) Roerdomplaan 86 2903TJ Capelle aan den Ijssel
Accent Praktijkonderwijs Capelle a/d IJssel (Hoofdvestiging) Wisselspoor 2 2908AC Capelle aan den ijssel
Ijsselcollege (Hoofdvestiging) Pelikaanweg 1 2903ER Capelle aan den IJssel
IJsselcollege Praktijkcollege De Wiekslag PrO (Hoofdvestiging) Wiekslag 3 2903VA Capelle aan den IJssel
Protestants Christelijke Basisschool de Horizon Koggerwaard Koggerwaard 1 2904SC Capelle aan den IJssel

Gemeente Capelle aan de IJssel

De gemeente Capelle aan de IJssel, ook wel Capelle genoemd, is een moderne gemeente met moderne scholen en onderwijs. Dat de gemeente modern is, blijkt onder andere uit het feit dat de gemeente in 2015 is uitgeroepen tot de groenste gemeente van Nederland. Mede dankzij investeringen van de gemeente is Capelle in positieve ontwikkeling, ook wat betreft onderwijs. De kinderen kunnen zo ontwikkelen tot deelnemers aan de maatschappij van Capelle, die voornamelijk gericht is op dienstverlening.

Groen & modern

De gemeente is volgens Nederlandse maatstaven erg groen. Dit komt onder andere door een goede vorm van milieu- en natuureducatie. Deze educatie wordt binnen de gemeente vooral verleent door het Centrum voor Natuur en Milieueducatie (CNME) De Hooiberg. Dit is een afdeling van het Kinderboerderij Klaverweide en bevindt zich binnen de gemeente. Op deze plek kunnen kinderen meer leren over de flora en fauna van de omgeving. De instelling biedt verschillende programma’s voor zowel onder- als bovenbouwleerlingen aan.

Naast natuur- en milieueducatie is er ook een andere vorm van modern onderwijs in de gemeente Capelle, in de vorm van een Brede Scholen Netwerk. Dit netwerk organiseert verschillende activiteiten binnen de wijken van de gemeente. De bedoeling van dit netwerk is om ervoor te zorgen dat kinderen extra kansen krijgen. Dit wil BSN bereiken door leuke en leerzame activiteiten in de omgeving te organiseren. Een aantal voorbeelden van deze activiteiten: Freerunning, Streetsurfing en Graffiti. Zo leren kinderen op een leuke manier over uiteenlopende, moderne onderwerpen, waardoor de gemeente Capelle aan de IJssel moderner wordt met de dag.

Modern & nieuw

De scholen in Capelle verlenen allen modern onderwijs. Vanwege de explosieve bevolkingsgroei vanaf de jaren ’50 zijn er vele scholen gesticht in de gemeente, waardoor de meeste scholen zich bevinden in nieuwe gebouwen. Dit leidt ertoe dat de kinderen een fijne leeromgeving hebben, zodat zij goed kunnen leren. De verschillende basisscholen in de gemeente (in totaal circa 25) maken deel uit van onderwijsorganisaties, zoals Stichting OPOC en Stichting PCPO. De stichtingen staan voor verschillende vormen van onderwijs, maar hebben één ding gemeen: modern onderwijs op nieuwe scholen.

Naast basisscholen bevinden zich ook twee middelbare scholen in Capelle. De scholen bieden (bijna) alle onderwijsniveaus aan. Het IJsselcollege biedt praktijkonderwijs tot en met het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, terwijl het Comenius College geen praktijkonderwijs te bieden heeft, maar wel tweetalig onderwijs aanbiedt. Beide scholen zijn relatief groot en kennen een grote toestroom uit de wijde omtrek. Naast locaties in Capelle aan de IJssel, heeft het Comenius College ook locaties in Niewerkerk aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel en Rotterdam.

Groot & klein

In Capelle is er een grote onderwijsorganisatie aanwezig, te weten ROC Zadkine. Dit regionaal opleidingscentrum heeft in Capelle een relatief kleine vestiging, waar het mbo-opleidingen verleent. Het Zadkine is een onderwijsorganisatie binnen de regio Rijnmond, waar Rotterdam bijvoorbeeld ook onder valt. Dit ROC biedt opleidingen aan gevarieerd over allerlei vakgebieden. In samenwerking met het andere ROC in regio Rijnmond, het zogenaamde Albeda College, biedt Zadkine ook volwassenonderwijs aan.