Onderwijsgids Enschede

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Het Meerik VSO (Nevenvestiging) Lijsterstraat 117 7523ES Enschede
SBO De Tender (Hoofdvestiging) Fleringenbrink 2 7544XN Enschede
Basisschool Bomans (Hoofdvestiging) Veldhoflanden 92 7542LX Enschede
Bonhoeffer College (Hoofdvestiging) Vlierstraat 85 7544GG Enschede
Openbare Basisschool Het Vastert (Hoofdvestiging) Vastertlanden 167 7542LR Enschede
Basisschool De Regenboog (Hoofdvestiging) Het Stroink 60 7542GT Enschede
Openbare Basisschool Bannink Het Bijvank 111 7544DA Enschede
OBS De Esmarke (Hoofdvestiging) Esmarkelaan 201 7534JZ Enschede
Openbare Basisschool Glanerbrug-Noord (Hoofdvestiging) Bultsweg 170 7532XJ Enschede
Openbare Basisschool Glanerbrug Zuid (Hoofdvestiging) Ouverturestraat 70 7534CP Enschede

Gemeente Enschede

Mede dankzij investeringen van de overheid is het onderwijs in Enschede op de schop genomen. Door toename in scholing hoopt de gemeente het karakter van innovatie te stimuleren, alhoewel de gemeente en de regio Achterhoek bij velen bekend staan als ‘boers’. Toch is dit niet terecht: er bevinden zich verschillende hbo- en mbo-instellingen en zelfs een universiteit in Enschede. De gemeente Enschede is, zoals ze het zelf ook zegt, de gemeente van nu.

Onderwijs van nu

Modernisering is, net als binnen de gemeente zelf, een kernbegrip voor onderwijs in Enschede. De gemeente stimuleert het vermogen van het opleidingsniveau en het benutten van de talenten van leerlingen. Belangrijke speerpunten van het beleid van de gemeente zijn: beroepsoriëntatie en specialisatie, techniek en nieuwe media en het vinden van passend onderwijs. Zo kunnen leerlingen opgroeien tot gezonde inwoners met een goed toekomstperspectief binnen de gemeente Enschede. Van belang hierbij zijn verschillende organisaties, zoals het SPOE (Steunpunt Passend Onderwijs Enschede). Deze organisatie werkt samen met CONSENT (openbaar) en VCO (christelijk). Bij de hiervoor genoemde organisaties wordt modern basisonderwijs gegeven; er wordt gebruik gemaakt van leerlingvolgsystemen en leerlingen leren op een goede manier met moderne media om te gaan. Ook op verschillende middelbare scholen is het verlenen en praktiseren van modern onderwijs een ‘must’. In Enschede bevinden zich de volgende middelbare scholen: het Greijdanus College, Het Stedelijk Lyceum, het Bonhoeffer College, het Luzac Lyceum, AOC Oost en Praktijkonderwijs De Wissel. Een typerende overeenkomst tussen deze scholen is de gerichtheid op kennisvergaring aan de hand van moderne middelen, zoals computer, televisie en mobiele telefoon.

Beroepsopleidingen

Na het voortgezet onderwijs kiezen leerlingen voor een beroepsopleiding. In Enschede bevinden zich allerlei instanties die zulke beroepsopleidingen verlenen: van mbo-instellingen tot universiteit. De meeste opleidingen op mbo-niveau zijn te volgen op het ROC van Twente (Twenschede). Andere, groene opleidingen worden aangeboden door AOC Oost (zowel een vmbo- als een mboschool). Hier worden leerlingen aan de hand van de praktijk opgeleid tot professionals op het gebied van een groene, toch goed functionerende wereld.

Voor leerlingen die een hbo-opleiding willen volgen, zijn er, afhankelijk van je interesses, verschillende keuzes. Zo heeft ArtEZ twee vestigingen in Enschede: het conservatorium en de hogeschool voor de kunsten. Voor algemenere studies kun je terecht bij Saxion Enschede. Deze hogeschool is met een aanbod van 84 votlijd- en 47 deeltijdopleidingen een gigant en tegelijk een specialist in zijn vak.

“De ondernemende universiteit”

Binnen de gemeente neemt de Universiteit Twente een aparte plaats in. De universiteit is van oorsprong technologisch, maar ontwikkeld zich de laatste jaren ook tot een universiteit waar niet-technische studies worden aangeboden. De universiteit heeft vier faculteiten, die naast technologie ook gericht zijn op de maatschappijvakken. Het motto van de universiteit luidt: “De ondernemende universiteit”. Dat dit een centraal punt vormt blijkt uit de 700 bedrijven die vanuit de universiteit zijn gestart. Een samenwerkingsverband met gemeente Enschede en provincie Overijssel, genaamd Kennispark Twente, zorgt voor een betere ontwikkeling voor het ondernemerschap van de universiteit. Hierbij staat ondernemen op basis van innovatie en internationalisatie centraal. Op deze manier kan de gemeente Enschede steeds meer de kennisintensieve gemeente van nu vormen.