Onderwijsgids Helmond

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
OBS 't Hout (Hoofdvestiging) Mahoniehoutstraat 13 5706VS Helmond
Basisschool De Korenaar (Hoofdvestiging) Rector Heuvelsstraat 4 5704AN Helmond
Basisschool De Vendelier Locatie Schutsboom (Hoofdvestiging) Schutsboom 67 5706KH Helmond
Basisschool De Vendelier Locatie Stepekolk (Hoofdvestiging) Stepekolk-Oost 53 5706LA Helmond
OKC De Lindt (Hoofdvestiging) Sprengersstraat 1 5708EV Helmond
Islamitische Basisschool Salah Eddin El Ayyoubi (Nevenvestiging) Venuslaan 29 5702GA Helmond
Openbare Basisschool Brandevoort (Hoofdvestiging) de Plaetse 150 5708ZJ Helmond
Ponsioen Opleidingen en Advies (Nevenvestiging) Lage Dijk 6 b 5705BZ HELMOND
Ponsioen Opleiding en Advies (Hoofdvestiging) Lage Dijk 6 b 5705BZ HELMOND
Stg ROC Summa College (Nevenvestiging) Automotive Campus 50 5708JZ HELMOND

Gemeente Helmond

Het industriële verleden van de gemeente Helmond heeft voor voorspoed gezorgd, maar uiteindelijk ook voor tegenspoed. Om de gemeente op een hoger economisch niveau te tillen is er de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in onderwijs, wat onder andere heeft geresulteerd tot aanwakkering van de economie. Zo is er naast industrie ook ruimte gekomen voor kennisintensieve scholing en ontwikkeling, zodat de gemeente zijn belangrijke positie binnen Noord-Brabant (en Nederland) kan weten te behouden.

Vormende scholing

Allereerst worden kinderen vanaf 4 jaar vormend geschoold. Dat wil zeggen dat zij allerlei vermogens krijgen, zoals lezen, schrijven en rekenen. Aan de hand van deze vermogens kunnen zij hun talenten ontwikkelen en zichzelf al deels ontdekken. Dit is een punt waar veel basisscholen in de gemeente Helmond aandacht aan besteden. Zo zijn er vele katholieke basisscholen die aan de hand van een katholieke identiteit het kind helpen om zich een beeld te vormen van de realiteit. Een overkoepelende organisatie voor katholiek primair onderwijs in Helmond is Qliq Primair Onderwijs. Een andere onderwijsorganisatie is Samenwerkingsverband Helmond-Peelland. Dit samenwerkingsverband biedt zowel onderwijs op primair als secundair niveau aan. De organisatie wil graag innoverend en kwalitatief onderwijs bieden die past bij het individu. Een voorbeeld hiervan is het Vakcollege Helmond, een vmbo-school waar leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, zodat zij uiteindelijk gespecialiseerd op een bepaald vakgebied geraken. Deze school biedt tevens zogenaamde syntheseklassen. Deze klassen zijn gericht op kleine aantallen voor leerlingen die het lastig hebben met leren. De leerlingen krijgen in het begin meer ondersteuning en worden langzamerhand steeds zelfstandiger, totdat ze uiteindelijk, na maximaal twee jaar, kunnen doorstromen naar een reguliere vo-klas.

Doordat er op de scholen in de gemeente Helmond oog voor iedereen is, bevindt zich binnen de gemeente een gunstige leersfeer. Zo kan de grote diversiteit aan onderwijs bijdragen aan het versterken en vernieuwen van de arbeidsmarkt binnen Helmond. Op zo’n manier komt er een nieuwe vorm van economische voorspoed op gang, met als basis het uitstekende onderwijs.

De Groene Campus

De Groene Campus is een uniek onderwijscentrum waar onderwijs en arbeidsmarkt samenkomen. Door de enorme aantrekkingskracht van de campus komen vele bedrijven uit Zuid-Oost Nederland en wijdere omgeving naar dit kennis- en expertisecentrum. Het centrum is gericht op alles wat ‘groen’ is, zoals voedsel en omgeving. Er bevinden zich verschillende onderwijsinstelling op De Groene Campus, zoals Helicon MBO Helmond. Deze mbo-school biedt op De Groene Campus de volgende soorten opleidingen aan: Dieren, Voeding, Onderzoek en Outdoor & Recreatie. Een onderdeel van het Helicon MBO Helmond is het Food & Fresh Lab. Dit is een praktijkomgeving voor studenten en werknemers en is een antwoord op het tekort aan werknemers in de voedselverwerkende branche. Voordelen van dit lab zijn onder andere het aanpassen aan de arbeidsmarkt en het bieden van echte praktijksituaties.

Studenten en werkgevers kunnen samenkomen op het Kennisloket. Dit is dé plek op De Groene Campus waar bedrijfsleven en studenten elkaar ontmoeten. Een onderdeel van dit loket is het Peelnetwerk, een heus netwerk voor kansrijke ideeën van studenten. Deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de stimulans van de Helmondse economie en uiteindelijk resulteren in een kennisgerichte, milieubewuste en innoverende natuursector.