Onderwijsgids Leiden

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Mytylschool De Thermiek (Nevenvestiging) Blauwe Vogelweg 1 2333VK Leiden
ROC Mondriaan Leiden (Hoofdvestiging) Vondellaan 35 2332AA Leiden
Het Waterland (Hoofdvestiging) Boerhaavelaan 345 2334EM Leiden
PI-school De Brug (Hoofdvestiging) Wassenaarseweg 499 2333AL Leiden
OBS Woutertje Pieterse (Hoofdvestiging) Houtlaan 60 2334CL Leiden
De Lorentzschool (Hoofdvestiging) Van Vollenhovenkade 17 2313GG Leiden
Openbare Basisschool de Viersprong (Hoofdvestiging) Driftstraat 75 A 2315CD Leiden
Erfgoed Leiden en Omstreken Boisotkade 2 A 2311PZ Leiden
Driestar College (Hoofdvestiging) Vennemeerstraat 5 2334DE Leiden
Theodore International Startup Academy (Nevenvestiging) Lorentzkade 15 a 2313GB LEIDEN

Gemeente Leiden

De gemeente Leiden, bestaande uit onder andere de Sleutelstad (bijnaam van de stad Leiden) kent een omvangrijke geschiedenis, ook wat betreft onderwijs. Zo kent de gemeente de oudste universiteit van Nederland (opgericht op 8 februari 1575). Mede dankzij ervaring kunnen scholen in Leiden opleidingen bieden aan ieder individu, passend bij zijn of haar persoonlijkheid. Op zo’n manier draagt het onderwijs niet alleen bij aan maatschappelijke voorbereiding, maar ook aan zelfontplooiing en het ontdekken van eigen kwaliteiten en specificaties. Zo is onderwijs niet alleen kennisvergaring, maar ook een ontdekkingstocht.

Passend onderwijs

Dat in de gemeente Leiden oog is voor iedereen, blijkt uit de aanwezigheid van Passend Onderwijs binnen de gemeente. Een onderwijsorganisatie op dit gebied is Passend Primair Onderwijs regio Leiden (ook wel PPO regio Leiden). Dit samenwerkingsverband bestaat uit vele basisscholen die passend onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar bieden. Ook is er een aantal scholen voor speciaal onderwijs aangesloten. Bij de aangesloten scholen wordt uitgegaan van talentontwikkeling, gericht op het individu. Vervolgens kunnen de leerlingen uit groep 8 doorstromen naar een instelling voor voortgezet onderwijs. Ook hier is er een organisatie die gericht is op Passend Onderwijs: het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801. Hier is, eveneens als bij PPO regio Leiden, aandacht voor het individu. Wanneer het individu een probleem heeft, zoals concentratie- of gedragsproblemen wordt er, samen met ouders, naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk heeft de leerling zich voldoende voorbereid en is het klaar om naar een mbo-, hbo- of wo-instelling te gaan.

Talentontwikkeling

Na het basisonderwijs en middelbaar onderwijs is het tijd voor de leerlingen om zich te ontwikkelen op een bepaald, specifiek gebied. In de gemeente Leiden bevinden zich vele onderwijsinstellingen die de leerlingen hiermee kunnen helpen. Zo zijn er verschillende mbo-instellingen: het ROC Leiden, het ROC Mondriaan en het ID College. Een aparte positie is weggelegd voor de Leidse Instrumentenmakers School (LIS). Hier worden leerlingen opgeleid tot Research Instrumentenmaker.

Het hbo-onderwijs wordt geleverd door de Hogeschool Leiden. Samen met de Universiteit Leiden en verschillende kennisinstituten (zoals Naturalis) werkt deze hogeschool aan biodiversiteit en innovatieve moleculaire diagnostiek. Deze instellingen zijn gezamenlijk gevestigd op het Leiden Bio Science Park, dat dient voor een kennisintensief samenwerkingsverband binnen de gemeente en de Leidse economie. Daarnaast biedt de hogeschool opleidingen betreffende Gezondheidszorg en Jeugd aan.

Universiteiten

De gemeente Leiden kent, sinds 1983, twee universiteiten: de Universiteit Leiden en de Amerikaanse Webster University. De laatste universiteit kent slechts 400 ingeschreven studenten (met 50 verschillende internationaliteiten), terwijl de Universiteit Leiden, met 24.000 studenten, een grote universiteit is. De Universiteit Leiden kent zijn oorsprong in 1575 en is daarmee de oudste universiteit van Nederland. Sindsdien is de universiteit gericht op het verlenen van kwaliteitsonderwijs. Bij de oprichting waren er drie hoofdfaculteiten; te weten Theologie, Rechten en Medicijnen. In de loop der tijd zijn er verschillende faculteiten bijgekomen, waaronder Wiskunde & Natuurwetenschappen en Sociale Wetenschappen. In de vele jaren van zijn bestaan heeft de universiteit verschillende bekende alumni voortgebracht, zoals natuurkundige Christiaan Huygens en premier Mark Rutte. De verschillende alumni wonnen in totaal 16 Nobelprijzen.