Onderwijsgids Nijmegen

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Basisschool De Luithorst (Hoofdvestiging) de Gildekamp 6010 6545LX Nijmegen
Brede School De Dukendonck (Hoofdvestiging) Tolhuis 4355 6537PR Nijmegen
Basisschool de Buut (Hoofdvestiging) Hugo de Grootstraat 41 6522DD Nijmegen
Jenaplanschool de Sterredans (Hoofdvestiging) Ubbergseveldweg 97 6522HE Nijmegen
Basisschool De Driemaster Cortenaerpad 32 6512GD Nijmegen
Basisschool De Kleine Wereld (Hoofdvestiging) Newtonstraat 50 6533KG Nijmegen
RKBS Brakkenstein (Hoofdvestiging) Heemraadstraat 2 6525TH Nijmegen
Stedelijk Gymnasium Nijmegen (Hoofdvestiging) Kronenburgersingel 269 6511AS Nijmegen
OPDC Stromenland (Nevenvestiging) Limoslaan 25 6523RZ NIJMEGEN
Kindcentrum De Boomgaard (Hoofdvestiging) Titiaanstraat 100 6663PN LENT

Gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen kent uitstekend onderwijs op allerlei niveaus. De gemeente staat vooral bekend door de goede verbinding (via water, wegen en spoor) met Duitsland. Zo worden vele goederen aangevoerd vanuit de Randstad en doorgevoerd naar het Ruhrgebied. Dit klinkt simpel, maar vereist veel kennis. Nijmegen is dan ook zowel een specialist in vervoer als in kennis. De regio vormt op deze manier een knooppunt van onderwijs en scholen die kennis in de wijde omtrek verspreiden. Vele scholen in Nijmegen zijn daarom niet alleen gefocust op het voorbereiden van leerlingen op de maatschappij, maar ook op de ontwikkeling tot een echte kennisrijke Nijmegenaar.

Onderwijsknooppunten

Evenals de knooppunten die zich in Nijmegen bevinden wat betreft transport, bevinden zich ook verschillende onderwijsknooppunten in de gemeente die zich op verschillende niveaus manifesteren. Zo vormen enkele basisscholen verschillende onderwijsorganisaties binnen Nijmegen, bijvoorbeeld Stichting Sint Josephscholen Nijmegen. Deze organisatie, die aan circa 4100 kinderen onderwijs verleent, vindt diversiteit en persoonsgerichtheid belangrijk. Een ander voorbeeld is SPO Condor (Stichting Primair Onderwijs Condor), met verschillende locaties in Nijmegen en andere gemeenten. Het motto van de stichting luidt: “Leren leren doen we samen.”. Tevens staat de eigenschappen van de condor centraal: met een globaal blikveld worden er geen details over het hoofd gezien. 

Een belangrijk knooppunt op het niveau van voortgezet onderwijs is de Alliantie Voortgezet Onderwijs te Nijmegen. Leden van deze alliantie zijn: het Mondial College, het Pax Christi College, het Citadel College, het Maaswal College, het Dominicus College, het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. De ambitie van deze zeven leden is goed onderwijs waar wordt gewerkt aan de toekomst van leerlingen.

Theorie en praktijk

Na goed onderwijs op de basisschool en middelbare school is het aan de leerlingen om zich te verdiepen. Hun brede ontwikkeling van kennis moet uitgediept en gespecialiseerd worden. Een belangrijk onderwijsinstituut is hierbij de Radboud Universiteit. Deze van origine katholieke universiteit biedt ruim zestig opleidingen op allerlei verschillende vakgebieden aan; de universiteit kent zeven faculteiten. Mede dankzij de afgestudeerden die eigen bedrijven zijn gestart is de band met het werkveld sterk. Zo kunnen de studenten niet alleen leren in de theorie, maar ook in de praktijk. Het onderwijs in zowel theorie als praktijk is ook van belang bij verschillende mbo-instellingen. Enkele gevestigde Nijmeegse mbo-instellingen zijn: ROC Nijmegen, Helicon MBO Nijmegen en Instituut Penso Garmes. Vooral bij het laatste instituut speelt onderwijs in de praktijk een grote rol; het gaat hier om een schoonheidsinstituut.

Bijzondere samenwerking

Samen met de gemeente Arnhem heeft de gemeente Nijmegen een hogeschool, genaamd de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen). Deze hogeschool is met 31.000 studenten één van de grotere van Nederland en is vooral gericht op kennisverlening. De hogeschool kent vier faculteiten, namelijk: educatie, economie en management, techniek en gezondheid, gedrag en maatschappij. Er worden zowel voltijd- als deeltijdopleidingen aangeboden, waarbij internationale gerichtheid een grote rol speelt. Vanwege dit internationale karakter zijn er ook buitenlandse studenten op de hogeschool te vinden: zowel Engelssprekenden als Duitssprekenden. Op deze manier draagt de hogeschool bij aan het internationale karakter en tegelijkertijd ook het kennisgerichte karakter van Nijmegen.