Onderwijsgids Nissewaard

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Praktijk College Spijkenisse (Nevenvestiging) E. van Dintelstraat 11 3201KX Spijkenisse
Taalschool De Kameleon (Hoofdvestiging) Snoekenveen 945 3205CK Spijkenisse
Basisschool de Ravelinde Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet
Basisschool De Morgenster (Hoofdvestiging) Oranjelaan 27 3201CN Spijkenisse
Prokind Scholengroep Gemeenlandsedijk Noord 26 3216AG Abbenbroek
Katholieke Basisschool De Akkers (Hoofdvestiging) Noordakker 2 3206TC Spijkenisse
Piramide Elementen (Nevenvestiging) Rijnlaan 25 3207PE SPIJKENISSE
Marimba (Nevenvestiging) Galileilaan 7 3204AK SPIJKENISSE
Piramide Elementen (Hoofdvestiging) Rijnlaan 25 3207PE SPIJKENISSE
Scholengroep Penta voor gym ath havo mavo vmbo lwoo, loc. De Oude Maas (Nevenvestiging) De Ritte 2 3201LE SPIJKENISSE

Gemeente Nissewaard

De betrekkelijk jonge gemeente Nissewaard (ontstaan op 1 januari 2015 uit een fusie van gemeente Spijkenisse en gemeente Bernisse) heeft veel ambitie. De gemeente hoopt in de toekomst een belangrijke factor te zijn in het grensgebied van Zuid-Holland en Zeeland. Voor deze positie is onderwijs en scholing benodigd, zodat er aan professionaliteit binnen de gemeente geen gebrek is. Scholen krijgen dan ook een steeds centralere rol binnen de gemeente, en komen, onder andere door investeringen van de gemeente, tot bloei.

Gezondheid en veiligheid

Volgens de gemeente Nissewaard zijn gezondheid en veiligheid kernwaarden voor goed onderwijs. Deze kernwaarden leiden gezamenlijk tot het ontplooien en het ontwikkelen van leerlingen, zodat zij uiteindelijk steeds meer hun talenten kunnen ontwikkelen. Om een gezond en veilig milieu te handhaven, moeten scholen investeren in emoties, zodat de kinderen steeds meer ontwikkeling kunnen doormaken. Ook moeten omgevingsfactoren gunstig zijn; er moeten goede, stimulerende leeromgevingen aanwezig zijn op de school, zodat de kinderen rustig aan het werk kunnen. Deze visie op onderwijs staat centraal in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs dat in de gemeente Nissewaard verleent wordt.

Gespreide basisscholen

Ieder kind in de gemeente Nissewaard verdient het om gemakkelijk naar school te kunnen. Hiermee wordt bedoelt dat zij gewoon lopend of fietsend hun school kunnen bereiken en hier niet al te gevaarlijke wegen voor hoeven te doorkruisen. Dat dit belangrijk is, valt af te leiden uit het verspreidingspatroon van de basisscholen binnen de gemeente. Een groot deel van deze basisscholen doet mee aan het zogenaamde Programma Natuur- en Milieueducatie. In ‘Het Milieu Huis’ worden er allerlei lessen voor kinderen van de basisschool verzorgt, zodat zij meer leren over de natuur. Een aantal activiteiten die geregeld kunnen worden, is: het bezoeken van een tentoonstelling, het afnemen van leskisten, natuurexcursies en het rondvaren met een fluisterboot, genaamd ‘De IJsvogel’.

Penta College

In de gemeente Nissewaard is er een omvangrijke middelbare school aanwezig: het Penta College. Deze middelbare school heeft verschillende afdelingen in Spijkenisse en omgeving: Scala Molenwatering, Scala Rietvelden, De Oude Maas, Jacob van Liesveldt, Hoogvliet en Bahûrim. De eerste drie bevinden zich in Spijkenisse en bieden de onderwijsvormen van basis beroeps tot en met het gymnasium aan. Het Penta College heeft een christelijke identiteit en heeft een vorm van onderwijs waarbij het de leerlingen zoveel mogelijk uitdaagt. De christelijke identiteit vormt een kernwaarde voor het onderwijs dat verleent wordt, maar vormt zeker geen belemmering voor de onderlinge omgang en acceptatie; samenwerking is dan ook erg belangrijk. Met 5.800 leerlingen is de school in Spijkenisse en omgeving een gigant in zijn vak.

Verdere scholing

Nadat kinderen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben afgerond, kunnen zij doorstromen om verder geschoold te worden. In de gemeente Nissewaard bevindt zich één instelling voor middelbaar onderwijs, genaamd Zadkine Zuid-Hollandse Eilanden. Deze bevindt zich op meerdere plaatsen binnen de plaats Spijkenisse en verleent verschillende opleidingen op mbo-niveau. Voor hoger onderwijs kunnen leerlingen terecht bij scholen in bijvoorbeeld Rotterdam, Delft of Den Haag. Door investeringen van de gemeente wordt het onderwijs op een steeds hoger niveau getild en is ‘school’ een niet weg te denken begrip in de Nissewaardse samenleving.