Onderwijsgids Roosendaal

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
KPO Basisschool Klaverweide (Hoofdvestiging) Lavadijk 183 4706KZ Roosendaal
OMBS Ziezo Montessorischool (Hoofdvestiging) 't Zand 2 4707VX Roosendaal
De Fakkel - School voor speciaal onderwijs Voorstraat 157 4702EP Roosendaal
IBS Aïsha (Nevenvestiging) Heulberg 1 4708HL ROOSENDAAL
IBS Aïsha (Hoofdvestiging) Heulberg 1 4708HL ROOSENDAAL
democratische basisschool Avonturis (Hoofdvestiging) Gezellelaan 45 4707CC ROOSENDAAL
democratische basisschool Avonturis (Nevenvestiging) Gezellelaan 45 4707CC ROOSENDAAL
OBS De Wending (Nevenvestiging) Morelberg 102 4708NL ROOSENDAAL
School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder (Hoofdvestiging) Van Goghlaan 8 4703JB ROOSENDAAL
Curio Oostelijke Havendijk 1 Roosendaal (Nevenvestiging) Oostelijke Havendijk 1 4704AD ROOSENDAAL

Gemeente Roosendaal

Mode- en transportgemeente Roosendaal heeft een regionale uitstraling van voortreffelijk onderwijs. Om de drijfveren van de gemeente in stand te houden, wordt er geïnvesteerd in kwalitatief onderwijs voor iedereen. De scholen richten zich hierbij op verschillende aspecten van onderwijs, met mode en transport als belangrijk uitgangspunt. Op deze manier wordt bijgedragen aan modern en duurzaam onderwijs binnen de gemeente Roosendaal.

Beginstadium

In het beginstadium (vanaf 4 jaar) beginnen kinderen aan basisonderwijs. Binnen de gemeente Roosendaal wordt dit in grote mate verzorgd; er zijn in totaal 27 basisscholen in de gemeente. Een groot deel van deze basisscholen wordt overkoepelt door een organisatie. Eén van deze onderwijsorganisaties is Katholiek Protestants Onderwijs (KPO) Roosendaal. Deze organisatie geeft een moderne invulling aan het katholieke gedachtegoed en probeert deze over te dragen aan de kinderen, zodat zij in hun ontwikkeling bepaalde normen en waarden meekrijgen. De organisatie kent 19 leden verspreid over de verschillende woonkernen binnen de gemeente, zoals Roosendaal, Wouw en Nispen. Een andere onderwijsorganisatie betreffende primair onderwijs is Stichting Openbaar Basisonderwijs (SOB) West-Brabant, met scholen in vijf verschillende gemeenten (met 8 in gemeente Roosendaal).

Een aparte positie is weggelegd voor De Kroevendonk. Dit is de enige basisschool in Roosendaal die protestants christelijk onderwijs verleent. De school telt ongeveer 330 leerlingen en is daarmee een grote speler binnen het onderwijs van Roosendaal. De basisschool is als eerste school van de gemeente gestart met een IKC (Integraal Kind Centrum); iets wat kenmerkend is voor de moderne school.

Tussenstadium

Na het beginstadium is het tijd voor een tussenstadium. Dit houdt in dat kinderen van de basisscholen naar een middelbare school gaan. Er zijn in de gemeente Roosendaal verschillende mogelijkheden wat betreft secundair onderwijs. Op deze scholen wordt er onder andere aandacht besteedt aan het karakter van de gemeente: mode en transport. Een aantal scholen die hier aandacht aan besteden is: het Da Vinci College (school voor vmbo- en praktijkonderwijs) en het Jan Tinbergen College (vernoemd naar econoom en natuurkundige Jan Tinbergen). Ook een locatie van het Gertrudis College aan de Vincentiusstraat is gericht op vmbo-onderwijs. Deze school heeft voor iedere leerling een aanwezig programma: van topsporters tot artistiek bijzondere leerlingen. Op deze manier kunnen leerlingen zich op een positieve wijze ontwikkelen op hun eigen kennisgebied, zodat ze soepel kunnen doorstromen naar hun eindstadium: het beroepsonderwijs.

Eindstadium

Nadat er verschillende stadia van onderwijs en ontwikkeling doorlopen zijn, is het tijd voor het eindstadium. De bedoeling hiervan is dat de leerlingen kiezen voor een beroepsopleiding die bij hun talenten past. In de gemeente Roosendaal zijn er alleen mbo-scholen aanwezig: het Zoomvliet College en het Kellebeek College. Bij het Zoomvliet College draait het vooral om Dienstverlening en Commercie, terwijl het bij het Kellebeek College draait om sociale opleidingen als Decaan en Uiterlijke Verzorging. Hier wordt ook aandacht besteedt aan het karakter van de gemeente: mode. Tevens kunnen er andere trajecten gevolgd worden aan het Kellebeek College, zoals Nova en Via. Onder het Nova vallen: Entree, VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs) en ISK (Internationale SchakelKlas). Het Via biedt mogelijkheden voor mensen die een tussenstop willen maken.