Onderwijsgids Rotterdam

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
OBS De Boog Kedoestraat 102 3029CK Rotterdam
Hogeschool Tio Rotterdam (Nevenvestiging) Weena 457 3013AL Rotterdam
Obs Over de Slinge (Hoofdvestiging) Krabbendijkestraat 243 3086LR Rotterdam
Accent Hoogvliet (Hoofdvestiging) Max Havelaarweg 53 3193VA Hoogvliet Rotterdam
Mr. Schats Noord (Hoofdvestiging) Van Enckevoirtlaan 129 3052KR Rotterdam
Schreuder College De Villeneuvestraat (Hoofdvestiging) De Villeneuvestraat 24 3053ZV Rotterdam
Horizon locatie Bergse Veld School (Hoofdvestiging) Mozartlaan 150 3055KM Rotterdam
Ds. J.J. Buskesschool (Hoofdvestiging) Ben Websterstraat 3 -11 3069XJ Rotterdam
Christelijke Basisschool De Regenboog (Hoofdvestiging) Delftweg 46 3043CH Rotterdam
Eduard van Beinumschool (Hoofdvestiging) Bizetlaan 2 3055SB Rotterdam

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam staat vooral te boek als havengemeente en niet zo zeer als een onderwijsgemeente met hoog aangeschreven scholen. Toch verdient de gemeente zo’n positie wel: er studeren circa 59.000 studenten en er wonen veel kinderen. De scholen zijn logischerwijs dan ook in groten getale aanwezig, zodat iedere inwoner van de gemeente iets te kiezen heeft. Wat Rotterdam bijzonder maakt zijn onderwijsvormen die zich specialiseren op bepaalde vakgebieden waarbij internationalisering een grote rol speelt. Zo kan Rotterdam in de loop der tijd, door onder andere goede scholen, steeds verder uitgroeien tot een toonaangevende regio op zowel nationale als internationale schaal.

Onderwijsorganisaties

Rotterdam heeft een hoge dichtheid aan basisscholen: binnen een afstand van drie kilometer bevinden zich gemiddeld genomen 27 basisscholen. Door de grote aantallen aan onderwijsinstellingen hebben vele (basis)scholen zich verenigd. Voorbeelden van zulke onderwijsorganisaties zijn: Stichting PCBO en BOOR. Bij Stichting PCBO zijn 32 basisscholen aangesloten en staat de christelijke boodschap centraal. De organisatie BOOR bestaat uit 85 openbare scholen, van regulier basisonderwijs tot voortgezet onderwijs. Tevens is er, net als bij Stichting PCBO, plaats voor speciaal (basis)onderwijs. Een typerend initiatief van BOOR is het invoeren van het zogenaamde ‘EarlyBird’-programma. Hierbij starten de kinderen al op vroege leeftijd met het leren van Engels, zodat ze goed kunnen deelnemen aan de internationaliserende maatschappij van Rotterdam en omgeving.

Imagobehoud

De gemeente Rotterdam staat bekend als een innovatieve omgeving, met als hoogtepunt de Maasvlakte. Dat innovatie centraal staat valt al op te maken uit namen van middelbare scholen; zo verwijst het Einstein Lyceum duidelijk naar Albert Einstein (een innovatieve natuurkundige) en het Rudolf Steiner College naar Rudolf Steiner (een Oostenrijkse filosoof). Om het imago van innovatie en vernieuwing te handhaven, is na goed onderwijs op de basisschool ook goed onderwijs op de middelbare school benodigd. Net als bij basisscholen, zijn er onderwijsorganisaties die zich richten op het voortgezet onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de CVO en Stichting LMC. Binnen deze organisaties zijn identiteitsbehoud en (karakter)ontwikkeling kernwaarden. Tevens zijn de Rotterdamse scholen gericht op het ontwikkelen van een veilige, kennisintensieve omgeving waar iedere leerling tot bloei kan komen.

Dat er naast vernieuwing ook aandacht is voor iedereen, blijkt uit de aanwezigheid van het Auris College. Hier is plek voor mensen die moeite hebben met spreken en/of horen.

Internationalisering

Binnen het onderwijs in Rotterdam speelt, zoals eerder als is gebleken, internationalisering een grote rol. Dit is vooral terug te vinden bij de Erasmus Universiteit (vernoemd naar Desiderius Erasmus, een Nederlandse filosoof en theoloog). Iets wat Desiderius Erasmus heeft geschreven is hedendaags nog steeds van toepassing bij de universiteit: “Heel de wereld is mijn vaderland.”. Op de universiteit zijn allerlei nationaliteiten te vinden en is Engels geregeld de lingua franca (voertaal). Naast de universiteit zijn er ook mbo-scholen (Zadkine en het Albeda College)  en hogescholen (de Hogeschool Rotterdam) die (gedeeltelijk) Engelstalige studies aanbieden, zoals: International Business Studies en International Business and Languages. Door de toename in Engelstalige studies komen er steeds meer buitenlandse studenten naar Rotterdam en krijgt de stad steeds meer het karakter van een geïnternationaliseerde mainport (hoofdhaven).