Onderwijsgids Tytsjerksteradiel

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Openbare Scholengemeenschap Singelland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo (Nevenvestiging) Schoolstraat 101 9251EB BURGUM
Chr Basisschool Immanuel (Nevenvestiging) Marijkepaed 2 9257VC NOARDBURGUM
It Iepen Stee (Hoofdvestiging) Buurtlaan 3 9258CK JISTRUM
Openbare Basisschool Hurdegarijp (Hoofdvestiging) Van Weerden Poelmanstr 2 A 9254CS HURDEGARYP
IT Kruired (Hoofdvestiging) Mounewei 32 9063JM MUNEIN
Chr Basisschool Immanuel (Hoofdvestiging) Marijkepaed 2 9257VC NOARDBURGUM
Christelijke Basisschool De Wyngert (Nevenvestiging) Knilles Wytseswei 11 9262NG SUMAR
Master Fennemaskoalle (Nevenvestiging) Reidfjild 4 9255JV TYTSJERK
Paadwizer (Nevenvestiging) Van Haersmasingel 4 9062GB OENTSJERK
Openbare Basisschool Hurdegarijp (Nevenvestiging) Van Weerden Poelmanstr 2 A 9254CS HURDEGARYP