Onderwijsgids Vlaardingen

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Christelijke Basisschool Het Anker (Hoofdvestiging) Kruidenpad 5 -6 3137WD Vlaardingen
Regionaal Opleidingen Centrum Albeda College (Nevenvestiging) Buys-Ballotlaan 25 3132SC VLAARDINGEN
School voor Speciaal Basisonderwijs De Kameleon (Hoofdvestiging) Reigerlaan 9 3136JJ VLAARDINGEN
Basisschool Rehoboth (Hoofdvestiging) Pompenburgsingel 30 3135PS VLAARDINGEN
Ericaschool (Nevenvestiging) Delftseveerweg 28 3134JJ VLAARDINGEN
Lentiz onderwijsgroep (Nevenvestiging) Rotterdamseweg 55 3135PT VLAARDINGEN
Lentiz locatie Geuzencollege (Nevenvestiging) Geuzenplein 1 3132AB VLAARDINGEN
Lentiz onderwijsgroep (Nevenvestiging) Willem de Zwijgerlaan 230 3136AX VLAARDINGEN
De Ark (Hoofdvestiging) Lissabonweg 6 -8 3137LR VLAARDINGEN
De Hoeksteen (Nevenvestiging) Olmendreef 100 -102 3137CR VLAARDINGEN

Gemeente Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen, bestaande uit onder andere dé haringstad van Nederland (Vlaardingen), is een Zuid-Hollandse gemeente nabij Rotterdam. Er wonen veelal jonge gezinnen, waardoor (basis)onderwijs van groot belang is. De gemeente kent in totaal 50 voorzieningen voor onderwijs, waarvan 30 basisscholen. Tevens zijn er meerdere scholen voor voortgezet onderwijs en is er één school voor middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente doet op het gebied van onderwijs dus zeker niet onder voor de buurgemeente Rotterdam.

Vuil & Groen

De gemeente Vlaardingen kent een rijke historie. Vanaf de Tweede Wereldoorlog werd de gemeente wederopgebouwd en vond er een toestroom van arbeiders plaats. Hierdoor nam de industrie in omvang toe en vond er vervuiling plaats. Deze vervuiling bereikte zijn top toen er in oktober 1970 een middelbare school dicht ging vanwege luchtverontreiniging. Vanwege de aanwezige industrie ontstond er smog (afkomstig uit het Engels: smoke en fog), wat letterlijk vertaald betekent: door rook en uitlaatgassen vervuilde mist. Door de sluiting van de school kwam de gemeente in opspraak en begon het te werken aan milieubewustzijn. Dat dit gelukt is, blijkt uit het feit dat de gemeente in 2010 is uitgeroepen tot “Groenste gemeente van Europa”. De gemeente wil dit imago graag behouden en investeert volop in Natuur- en Milieueducatie. Deze educatie is bedoelt voor kinderen van basisscholen binnen de gemeente.

Een groot deel van de 30 basisscholen maakt deel uit van overkoepelende onderwijsorganisaties, zoals: Wijzer in Opvang & Onderwijs en Stichting UN1EK. De laatstgenoemde stichting is ontstaan uit een fusie tussen Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Beide onderwijsorganisaties (Wijzer en UN1IEK) omvatten naast basisscholen ook peuterspeelzalen en kinderopvangcentra, zodat er omvangrijke voorzieningen aanwezig zijn. Op deze manier wordt de ideale leeromgeving gecreëerd voor het kind, aangezien er nauwelijks sprake is van een veranderende omgeving. Nadat de kinderen van deze scholen (natuurgericht) basisonderwijs hebben genoten, kunnen zij doorstromen naar één van de aanwezige middelbare scholen in Vlaardingen.

De Vos

In Vlaardingen bevindt zich een onderwijsinstelling genaamd De Vos die voortgezet onderwijs verzorgd. De verschillende locaties van deze school maken allen deel uit van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS). Eén van de locaties van De Vos bevindt zich in Schiedam, genaamd De Vos Internationaal, terwijl de andere drie locaties zich bevinden in Vlaardingen. De verschillende locaties bieden allen een eigen vorm van onderwijs aan, zodat de leerlingen in een passende omgeving ontwikkelen. De locaties zijn: Het Lyceum Vos, De Mavo Vos en het College Vos. Elke locatie staat voor een eigen identiteit en een eigen vorm van onderwijs.

Eén mbo-school

Na het voortgezet onderwijs is het tijd voor middelbaar beroepsonderwijs of een andere vorm van onderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs is beschikbaar in Vlaardingen in de vorm van het Albeda College. Dit college heeft een locatie aan de Buys Ballotlaan (vernoemd naar de Nederlandse meteoroloog Buys Ballot), waar verschillende opleidingen op mbo-niveau worden aangeboden. De opleidingen manifesteren zich voornamelijk op niveau 3 & 4, een enkele op niveau 2. Voor overig onderwijs (zoals hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs) moeten inwoners van de gemeente Vlaardingen naar Rotterdam of andere gemeenten.