Onderwijsgids Westland

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Montessorischool Naaldwijk (Hoofdvestiging) Schubertstraat 2 2671TB Naaldwijk
KBS John F. Kennedy (Hoofdvestiging) Obrechtlaan 12 2692BV 's-Gravenzande
Willemsschool (Hoofdvestiging) Zilvermeeuwstraat 1 2681TT Monster
Lentiz locatie Dalton MAVO & Het Groene Lyceum (Hoofdvestiging) Professor Holwerdalaan 62 2672LD Naaldwijk
Openbare Basisschool De Vlieten (Hoofdvestiging) Anjer 2 2678PB De Lier
Koningin Julianaschool (Hoofdvestiging) Abel Tasmanlaan 1 2678ER De Lier
CBS De Kameleon Eikenlaan 50 2691EE 's-Gravenzande
RKBS de Regenboog (Hoofdvestiging) Aalbersestraat 47 2672DR Naaldwijk
WSKO Waalcampus (Hoofdvestiging) Dijckerwaal 0 's-Gravenzande
Prins Mauritsschool (Hoofdvestiging) Frankenthaler 1 2678WE De Lier

Gemeente Westland

De gemeente Westland neemt in Zuid-Holland vooral een plaats in als productiegemeente, waar onderwijs dagelijks goed is. De gemeente is gesitueerd tussen de gemeente Den Haag en Rotterdam en ligt aan de kust en bestaat voornamelijk uit kleine woonkernen. De hoofdplaats van de gemeente is Naaldwijk, een relatief kleine plaats (circa 19.000 inwoners). Toch speelt onderwijs in deze verschillende plaatsen een belangrijke rol, onder meer om de decennia lange traditie van glastuinbouw te handhaven.

Gemeente stimuleert

De gemeente Westland kent een hoge concentratie aan kassen. Er worden veel gewassen verbouwd en natuur speelt een belangrijke rol. Om de natuur ook onder de kinderen bekend te maken, heeft de gemeente Westland een beleidsplan. Hiervan maakt deel uit het zogenaamde Westlandse Natuur- en Milieu Educatieprogramma (WNME), waar kinderen van alles leren over de natuur, het milieu, de omgeving, gezonde voeding en glastuinbouw. Vooral dit laatste is kenmerkend voor de gemeente: op deze manier wordt interesse gewekt voor de glastuinbouw en kan de gemeente in de toekomst zijn positie in Nederland als een voorname leverancier van producten vasthouden. Het WNME-programma is geschikt voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8 en kent zowel leskisten als doe-het-zelflessen. Zoals we laten zullen zien is glastuinbouw ook binnen het verdere onderwijs van groot belang en speelt het een niet te missen rol binnen de economie van de gemeente.

Omvangrijke samenwerking

De gemeente Westland bestaat veelal uit losse woonkernen. Mede dankzij deze zelfstandigheid kent de gemeente veel samenwerkingsverbanden betreffende primair en secundair onderwijs. Een aantal voorbeelden hiervan is: de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO), Openbaar Onderwijs Westland, Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW) en Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland. Al deze verschillende organisaties staan voor eigen kernwaarden. Wel staat bij iedere organisatie kwalitatief onderwijs hoog in het vaandel en wordt gestreefd naar een veilige leeromgeving voor alle leerlingen, waar iedereen zich gewaardeerd voelt.

Continuering

Vervolgens is het tijd om het proces van onderwijs verder te doorlopen en naar het voortgezet onderwijs te gaan. In de gemeente Westland zijn er twee toonaangevende organisaties betreffende voortgezet onderwijs aanwezig, te weten: Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) en Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland. De eerstgenoemde (ISW) heeft zes verschillende locaties en biedt onderwijs aan van het praktijkonderwijs tot het gymnasium. Nadat de leerlingen gediplomeerd zijn, kunnen zij naar een mbo-instelling in Westland of moeten zij kiezen voor een hogeschool of universiteit in een andere gemeente.

MBO Westland

De gemeente Westland is maar één school voor beroepsopleidingen rijk, het zogenaamde MBO Westland. Deze mbo-instelling biedt opleidingen aan op verschillende niveaus: van niveau 1 tot en met niveau 4. De instelling kent verschillende moderne opleidingen, zoals Agrohandel en Logistiek. Deze opleiding past precies binnen het karakter van de gemeente, waar handel in ‘agro’ en de logistiek betreffende deze handel centraal staat. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het behouden van de economische positie van de gemeente. Het mbo gaat in de toekomst verhuizen naar een splinternieuwe locatie, genaamd Greenport Horti Campus. Hier is een unieke samenwerking tussen scholieren, leraren en het bedrijfsleven, zodat leerlingen uitstekend worden voorbereid op de maatschappij.