Onderwijsgids Zaanstad

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
obs De Watermolen Molenwerf 3 1541WR Koog aan de Zaan
Blaise Pascal College (Hoofdvestiging) Pascalstraat 4 1503DA Zaandam
OBS De Mei (Hoofdvestiging) Voltastraat 15 A 1521TL Wormerveer
CBS Tamarinde (Hoofdvestiging) Schaarsven 2 A 1504AS Zaandam
Observatieklas Zaanstreek (Nevenvestiging) Jupiterstraat 143 1562WP KROMMENIE
Saenstroom OPDC (Nevenvestiging) Noorderstraat 3 1521KA WORMERVEER
obs Ayundo (Nevenvestiging) Blauwe Ring 91 1566MX ASSENDELFT
Scholengroep Zaandam - locatie Het Saenredam (Nevenvestiging) Elvis Presleystraat 1 1544LM ZAANDIJK
Scholengroep Krommenie voor Vwo Havo Mavo Vbo Lwoo loc. ISK Zaanstad (Nevenvestiging) Saendelverlaan 1 a 1561KS KROMMENIE
Kentalis Signis TOS Assendelft (Nevenvestiging) Burg de Boerstraat 19 1566KA ASSENDELFT

Gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad kent een omvangrijke oriëntatie op Amsterdam en het onderwijs dat in de grote stad verleent wordt. Toch kent Zaanstad zelf ook vele instellingen en scholen die onderwijs op allerlei niveaus leveren. De gemeente telt meer dan 30 basisscholen, 8 middelbare scholen en één instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Op deze manier hoeven inwoners van de gemeente Zaanstad niet direct te kiezen voor Amsterdam, maar kunnen ze in een kleinschaliger gebied functioneren en leren.

Onderwijs(huisvesting)

Door investeringen van de gemeente Zaanstad onder de naam Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) worden de scholen in de gemeente verbetert. Zo ontstaat een verbeterde leeromgeving voor het kind die een stimulerende werking heeft. Het verbeteren van huisvesting vindt plaats door vernieuwing, verbouwing en nieuwbouw van basisscholen. Op deze manier kunnen basisscholen in Zaanstad hun positie ten opzichte van Amsterdam versterken. Een andere manier om deze positie te versterken is de ontwikkeling en opzet van verschillende onderwijsorganisaties. Een overkoepelende organisatie is SWV PO Zaanstreek (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek). Er werken elf verschillende organisaties mee aan dit samenwerkingsverband die gericht is op het volop laten meedoen van leerlingen (aan de maatschappij), ongeacht sekse of culturele achtergrond. Ondanks haar grootte, staan de onderlinge organisaties voor persoonlijke aandacht en centraalstelling van het individu en eventuele levensbeschouwing. Zo worden leerlingen op een Zaanse manier voorbereid op de middelbare school.

Overstappen

Het proces van overstappen van groep 8 naar voortgezet onderwijs wordt ondersteund door de gemeente Zaanstad. Ook zijn er organisaties die hier een rol in spelen. Een voorbeeld is OVO Zaandam (Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaandam). Zij verlenen ouders verschillende vormen van informatie wat betreft de overstap van hun kind. Leden van OVO Zaandam zijn: Praktijkschool De Brug, Trias VMBO, het Saenredam College, Compaen VMBO, het Zaanlands Lyceum, het Bertrand Russel College en het Zuiderzee College. De verschillende scholen stellen onderwijs waarin iedereen wordt gerespecteerd centraal, waardoor eenieder zich kan ontwikkelen tot een participerende (wereld)burger. Voor een ultieme voorbereiding op de arbeidsmarkt worden leerlingen die op een OVO-school zitten ingeleid op verschillende vakgebieden voor de toekomst, zoals door middel van werkmodules die duurzaamheid en economie betreffen.  Op deze manier wordt de overstap van voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs vergemakkelijkt.

Amsterdamgericht

Voor beroepsopleidingen moeten inwoners van de gemeente Zaanstad toch echt naar Amsterdam. Dit betreft vooral de beroepsopleidingen op hbo- en wo-niveau. Voor 2007 was er nog een vestiging van Inholland Hogeschool in Zaandam, maar deze is, door tekort aan animo, opgeheven. Er is wel een mbo-instelling is de gemeente aanwezig die zich over verschillende gemeenten heeft verspreid. In Zaandam bevinden zich vier locaties van de instelling, genaamd het Regio College. Door de nabijheid van Amsterdam is het Regio College een relatief klein regionaal opleidingscentrum. Vanwege de kleinschaligheid kan de organisatie van de school zich onderscheiden van andere scholen die middelbaar beroepsonderwijs bieden; dit gebeurt door slagvaardig en flexibel te opereren. Wel biedt de school vele opleidingen op verschillende vakgebieden, zoals optiek en techniek. Van belang is de focus op de arbeidsmarkt, waardoor leerlingen worden klaargestoomd voor het echte bedrijfsleven. De afgestudeerden kunnen, met hun kennis en expertise, toch nog een deel van het onderwijsgemis in de gemeente Zaanstad goed maken.