Onderwijsgids Zoetermeer

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
MOTION Beweeg College (Nevenvestiging) Van Doornenplantsoen 1 2722ZA Zoetermeer
Integraal Kindcentrum Prins Claus (Nevenvestiging) Straspad 1 2719VG Zoetermeer
IKC De Piramide (Hoofdvestiging) Fivelingo 84 -86 2716BG Zoetermeer
Kindcentrum Het Palet (Hoofdvestiging) Marsgeel 14 2718BZ Zoetermeer
RKBS De Oostwijzer l Locatie Cygnus (Hoofdvestiging) Sumatra 15 2721GG Zoetermeer
RKBS De Oostwijzer l Locatie Orion (Hoofdvestiging) Sumatra 15 2721GG Zoetermeer
Roomskatholieke Basisschool De Buut (Hoofdvestiging) Lijnbaan 317 2728AG Zoetemeer
IKC De Buytenkans (Hoofdvestiging) Busken Huethove 6 2717XK Zoetermeer
Kindcentrum De Toverberg Toverberg 3 -4 2716LW Zoetermeer
Rooms Katholieke Basisschool de Spelevaert (Hoofdvestiging) Irisvaart 2 -4 2724TT Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is, vanaf de aanwijzing als groeikern van Den Haag in 1962, uitgegroeid tot een grote gemeente met vele scholen. Door onder andere een goede technische infrastructuur hoopt de gemeente de ICT-sector naar zich toe te trekken. Voor de ontwikkeling van deze sector is onderwijs een belangrijk onderdeel. Zo is er naast regulier onderwijs ook volwassenonderwijs, zodat er specialisatie kan optreden op gebied van technologie en (tele)communicatie. Tevens ligt de gemeente binnen het zogenaamde Groene Hart. Belangrijk voor de gemeente is dan ook ‘groen’ onderwijs, zodat duurzaamheid gestimuleerd wordt.

Groeiende scholen

Op de vele basisscholen in Zoetermeer is er sprake van groei. Deze groei is niet alleen een fysieke groei (toename van aantal leerlingen), maar ook een groei betreffende onderwijsverlening. Door onder andere controle van de gemeente Zoetermeer is het onderwijs in Zoetermeer niet alleen omvangrijker maar ook kwalitatiever geworden. Om de kwaliteit van onderwijs te stimuleren vormen verschillende basisscholen in Zoetermeer onderwijsorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn: OPOZ (Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer) en De Unicoz Onderwijsgroep. Bij de laatstgenoemde organisatie is ook een middelbare school aangesloten; het zogenaamde Oranje Nassau College. Andere middelbare scholen zijn in de gemeente Zoetermeer zijn: het Stedelijk College, het Erasmus College, het Alfrink College en het Picasso Lyceum.

Natuur- en milieueducatie

Als groeikern in het Groene Hart staat de gemeente Zoetermeer midden in het moderne, ‘groene’ leven. In dit leven mag duurzaamheid niet ontbreken. Door de gemeente worden jaarlijks verschillende doe-het-zelf-lessen voor basisschoolkinderen aangeboden. Ook zijn er voor de leerlingen van basisscholen mogelijkheden om een eigen stukje ‘groen’ te onderhouden. Dit kan via een wijktuin, maar ook via geadopteerde stukjes ‘groen’ nabij scholen. Ook biedt de gemeente een online programma aan, genaamd ‘Natuurlijk! Onderwijs’. De nadruk bij middelbare scholieren ligt niet zozeer op de doe-het-zelf-lessen, maar op de kennismaking. Zo worden verschillende onderzoeksprojecten aangeboden waarbij leerlingen kennis maken met hun eigen leefomgeving. Het doel hiervan is dat de leerlingen meer betrokken raken bij hun eigen omgeving en er met meer zorg mee omgaan. Mede dankzij deze vorm van educatie kan de gemeente Zoetermeer in de toekomst steeds meer bijdragen aan de thema’s duurzaamheid en zorg voor het milieu.

ICT-sector

Door de vestiging van de Haagse Hogeschool heeft de ICT-sector in Zoetermeer een enorme ‘boost’ gekregen. De vestiging wordt ook wel de Dutch Innovation Factory genoemd, wat aansluit bij het innovatieve karakter van de hogeschool. Er worden door de hogeschool verschillende opleidingen aangeboden: Informatica, Business IT & Management en Information Security Management. De laatstgenoemde opleiding is uniek in zijn soort binnen Nederland. Hierdoor komen ICT-specialisten van heinde en verre om het onderwijs in Zoetermeer te genieten. Op deze manier ontwikkelt de sector zich steeds verder tot een kennisintensieve, specialistische en moderne sector. Daarnaast heerst er een goede verbinding met de reeds aanwezige ICT-bedrijven in Zoetermeer, wat de Dutch Innovation Factory nog specialer maakt. Ook het ID College (mbo-instelling) verleent, naast reguliere opleidingen, onderwijs dat zich focust op de ICT-sector. Zo worden op de locatie Van Doornenplantsoen te Zoetermeer de opleidingen ICT-beheerder, Medewerker beheer ICT, Netwerkbeheerder, Mediadeveloper en Applicatie- en mediaontwikkelaar aangeboden. Deze vormen van onderwijs sluiten goed aan bij het karakter van de gemeente Zoetermeer.