Onderwijsgids Rotterdam

SBO Kindcentrum IJsselmonde

  • Adres:Oosterhagen 251
  • Postcode:3078CL
  • Plaats:ROTTERDAM
  • Gemeente:Rotterdam
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0104830737

De School voor Speciaal Basisonderwijs Van Heuven Goedhart is een school voor speciaal basisonderwijs. Dit betekent dat onze leerlingen bij ons zijn gekomen, nadat ze op de reguliere basisschool vast zijn gelopen. Hierin is doorgaans een combinatie van leermoeilijkheden en sociaal-emotionele of gedragsproblemen de oorzaak.

SBO Van Heuven Goedhart streeft er naar dat iedere leerling hernieuwd plezier en vertrouwen ontdekt in school en onderwijs. Door middel van ontwikkelingsperspectieven wordt aangesloten bij en ingezet op dat wat de leerling kan. Van daaruit wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling.

SBO Van heuven Goedhart wil iedere kind de maximale ontwikkel-kans geven, die het verdient, door middel van een veilige, kleinschalige pedagogische omgeving en een gestructureerd, systematisch didactisch aanbod.