Onderwijsgids Houten

Berg en Bosch School

  • Adres:Handboog 4
  • Postcode:3994AD
  • Plaats:Houten
  • Gemeente:Houten
  • Telefoon:030 - 228 76 20

De Berg en Bosch School bestaat uit vijftien groepen op twee locaties. In Bilthoven zijn zeven en in Houten acht groepen gevestigd
Eén van de groepen in Houten is een zogeheten Onderwijs-Zorgarrangement (oza). In een oza werken onderwijs en jeugdzorg samen in een integraal programma voor jonge kinderen met speciale onderwijs-zorgbehoeften.

De school richt zich binnen haar onder­wijs op het behalen van de kerndoelen basisonderwijs tot minimaal groep 6 en maximaal groep 8 niveau. De groepssamenstelling is niet gebaseerd op het klassikale jaarsysteem van de basisschool. Bij plaatsing op de Berg en Boschschool wordt allereerst gekeken naar de locatie die het best aansluit bij de woonplaats van een leerling. Indien daar plaats is, wordt er bij de indeling in de groepen gekeken naar de leeftijd, maar vooral ook naar het didactische niveau (hoe ver is de leerling met de leerstof), de ontwikkelingsleeftijd en de vaardig­heden op sociaal-emotioneel gebied. Ook speelt de samenstelling van de groep mee bij plaatsing in de groep.