Onderwijsgids Alkmaar

Basisschool Het Kompas

  • Adres:Kofschipstraat 11
  • Postcode:1826CG
  • Plaats:Alkmaar
  • Gemeente:Alkmaar
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:072 - 561 46 60

Basisschool Het Kompas is gestart op 1 augustus 1978. De naam “Het Kompas” is destijds gekozen door de kinderen van de school en ligt centraal in een wijk met scheepvaart straatnamen.

Ondanks de veelvormigheid aan levensbeschouwingen op onze school, zijn wij een katholieke school. Dit betekent, dat wij op onze school niet alleen bezig zijn met louter cognitief leren. Een schoolcultuur, gebaseerd op waarden en normen vanuit een katholieke traditie, waarin naast het opdoen van kennis en het leren van vaardigheden een attitude herkenbaar is, waarbij respect, luisteren en zich kunnen verplaatsen in anderen belangrijke elementen zijn.

Als basisschool proberen we, samen met ouders, de kinderen op te laten groeien tot zelfstandig denkende mensen met zelfvertrouwen. Dit betekent, dat op onze school waarden als zelfontplooiing, verantwoordelijkheid, openstaan voor ieders mogelijkheden, onderlinge ondersteuning en het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten belangrijk worden gevonden.

Wij bieden de kinderen de kans ervaringen uit hun leefwereld aan de orde te stellen, worden uitgenodigd deze ervaringen te beschrijven, te verhelderen en met elkaar te bespreken. Dan worden ervaringen waardevol en kunnen er nieuw relevante vaardigheden en inzichten ontstaan.