Onderwijsgids Emmen

Hondsrug College

  • Adres:Emmalaan 25
  • Postcode:7822JB
  • Plaats:Emmen
  • Gemeente:Emmen
  • Telefoon:0591 - 657 979

Het Hondsrug College is een protestants christelijke scholengemeenschap voor lwoo (leerwegondersteunend onderwijs), vmbo, vakcolleges, mavo, havo, atheneum, vwo+, gymnasium, technasium en ondernemend leren. De school is gevestigd in Emmen en heeft een regionale functie.

De school maakt onderdeel uit van de Stichting Hondsrug College. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De stichting heeft als grondslag voor haar handelen de Bijbel als Gods woord.