Onderwijsgids Leidschendam-Voorburg

Openbare Basisschool De Parachute

  • Adres:Van Lodensteijnstraat 6
  • Postcode:2274TZ
  • Plaats:Voorburg
  • Gemeente:Leidschendam-Voorburg
  • Telefoon:070 - 385 07 39

Het basisonderwijs verschaft kinderen letterlijk de basis waarop ze verder kunnen bouwen. Het moet kinderen de basiskennis en basisvaardigheden bijbrengen, waardoor ze met succes aan het vervolgonderwijs en de samenleving kunnen deelnemen. De basisvaardigheden houden meer in dan alleen kennis, taal- en rekenvaardigheid. Zelfstandig leren en werken, creativiteit, sociale en emotionele ontplooiing behoren hier ook toe. De keuze voor een basisschool is dan ook voor u een belangrijke keuze.