Onderwijsgids Leidschendam-Voorburg

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Stichting Panta Rhei (Hoofdvestiging) Overgoo 13 2266JZ Leidschendam
Schakenbosch College (Hoofdvestiging) Bouwlustweg 4 2263SZ Leidschendam
Openbare Basisschool De Parachute (Hoofdvestiging) Van Lodensteijnstraat 6 2274TZ Voorburg
Basisschool Essesteijn (Hoofdvestiging) Elzendreef 4 2272EB Voorburg
LanguageOne Online (Hoofdvestiging) Parkweg 20 A 2271AJ VOORBURG
's Gravendreef College voor vbo, mavo en havo (Nevenvestiging) Fluitpolderplein 9 2262ED LEIDSCHENDAM
LanguageOne Online (Nevenvestiging) Parkweg 20 A 2271AJ VOORBURG
LanguageOne Online (Nevenvestiging) Parkweg 20 A 2271AJ VOORBURG
LanguageOne Online (Hoofdvestiging) Parkweg 20 A 2271AJ VOORBURG
ROC Mondriaan (Nevenvestiging) Marcellus Emantslaan 19 2274XL VOORBURG

Gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg, ontstaan uit het samengroeien van de plaatsen Leidschendam en Voorburg, is een Zuid-Hollandse gemeente. Door het samensmelten van de steden, heeft er ook samensmelting van kennis plaatsgevonden. Op deze manier kunnen de verschillende woonkernen kennis wat betreft onderwijs overbrengen. Zo kunnen de scholen zich beter ontwikkelen en kan het onderwijs qua kwaliteit stijgen, wat een impuls voor de gemeente betekent.

Opdeling

Opmerkelijk genoeg bestaat de gemeente Leidschendam-Voorburg uit een opdeling. Deze houdt in dat een deel van de gemeente zich bevindt ten westen van het Rijn-Schiekanaal, terwijl het andere deel zich ten oosten van het kanaal bevindt. Het gebied dat zich ten westen van de Vliet (andere benaming voor het Rijn-Schiekanaal) bevindt is volledig geürbaniseerd, terwijl het gebied ten westen bestaat uit twee kleine woonkernen (gehuchten), te weten: Stompwijk en Wilsveen. Alleen in Stompwijk bevindt zich een basisschool: de Maerten van den Veldeschool. Dit is een rooms-katholieke school vernoemd naar priester Maerten van den Velde (geboren in 1603). Voor andere basisscholen en middelbaar onderwijs kunnen kinderen terecht in Leidschendam of Voorburg, de voorname woonkernen van de gemeente.

Leidschendam-Voorburg

De plaatsen Leidschendam en Voorburg vormen de grotere woonkernen van de gemeente. Hier bevindt zich dan ook het overgrote deel van het verleende onderwijs. Dit onderwijs concentreert zich voornamelijk op twee gebieden: basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wat betreft het basisonderwijs zijn er in de gemeente 21 verschillende scholen aanwezig. Deze verlenen onderwijs van openbaar tot christelijk en vallen onder verschillende onderwijsorganisaties, zoals Panta Rhei. De missie van deze onderwijsorganisatie is om onderwijs te bieden die past bij de talenten van het kind. Zo kunnen kinderen plezier ervaren en ontstaat er een gunstige leeromgeving waarin talentontwikkeling dagelijkse kost is.

In Leidschendam zijn er verschillende scholen voor middelbaar onderwijs aanwezig. Dit zijn: het ’s Gravendreef College Leidschendam en het Veurs Lyceum. In Voorburg zijn dit: Dalton Voorburg, het Gymnasium Novum, het Sint-Maartenscollege, Veurs Voorburg en het Corbulo College. Een aantal van de hiervoor genoemde scholen maakt deel uit van de overkoepelende onderwijsorganisatie Scholengroep Spinoza. Tevens bevindt zich in de gemeente een school voor speciaal onderwijs: het Schakenbosch College. Dit is een school voor speciaal voortgezet onderwijs waar een goede zorg en goed onderwijs samengaan, zodat de leerlingen van de school voldoende hulp krijgen bij het ontwikkelen van hun kennis en talenten. Naast de traditionele vakken, zoals Wiskunde en Nederlands, krijgen de leerlingen van het Schakenbosch College ook les in gedrag en fatsoenlijk burger-zijn.

Voor een vervolgopleidingen kunnen leerlingen terecht bij bijvoorbeeld een mbo-school. Deze bevindt zich in Leidschendam-Voorburg in de vorm van het ID College. Het ID College is een regionaal opleidingscentrum met vestigingen in heel Zuid-Holland. De opleidingen die dit college aanbiedt binnen de gemeente variëren enorm: van Bedrijfsadministrateur tot Verpleegkundige.

Platform

Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg bevindt zich een platform genaamd het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Dit is een lokaal netwerk en samenwerkingsverband tussen scholen, de gemeente en het bedrijfsleven. Op deze manier wordt het ‘economisch leren’ binnen de gemeente extra gestimuleerd, zodat het bedrijfsleven een boost krijgt. Op deze manier wordt gemeente Leidschendam-Voorburg een moderne gemeente.